Kéo xuống

Tìm kiếm tổ đội, săn lùng vật phẩm huyền thoại

Trang bị

Hỏa
Ngục

Khám phá câu chuyện của Lusung
Chinh phục cho mình những trang bị cực phẩm

Trang bị

Tháp
Bóng
Tối

Vũ khí vua quạ

Phá vỡ giới hạn sức mạnh của các hệ pháiChi tiết xem tại đây

Thông tin chi tiết bản cập nhật

Mở Bản đồ mới
  • Đảo Thiên Mệnh
Mở Phụ bản Anh hùng mới
  • Hỏa Ngục
Mở Phụ bản Huyền thoại mới
  • Tháp Bóng Tối
Cập nhật
  • Mở giới hạn nâng cấp vũ khí lên Vũ khí Vua Quạ
  • Mở nhánh nâng cấp chắc chắn dành cho Vũ khí Tinh vân
  • Bổ sung Thành tựu mới
  • Bổ sung Boss mới trong Phòng tập Hồng Môn
  • Bổ sung Thử thách ngày và Phần thưởng mới
  • Bổ sung Infographic cho thanh Trạng thái của nhân vật
  • Cập nhật cấp độ Hồng Môn cao nhất cho nhân vật từ 10 -> 15