Khai mở giới hạn đẳng cấp nhân vật thành 60 và các kĩ năng bị động mới cho từng hệ phái