Cung thủ sử dụng cung để tạo ta những đòn tấn công kết hợp một cách hoa lệ. Vô cùng thành thạo trong việc điều chỉnh khoảng cách với kẻ địch, Cung Thủ dễ dàng nắm bắt được những thời điểm mà kẻ địch yếu nhất để tăng thêm sức mạnh vào đòn đánh.

Cuộc hội ngộ với cố nhân tại Cung Thiên Vũ ngập tràn Hắc khí sẽ mở ra thân thế thực sự của tiểu đồ đệ Jin Soyun cùng sự xuất hiện một bảo vật khác của Thiên Giới - Trấn Thiên Đại Kiếm Khai mở giới hạn cấp độ tối đa của nhân vật lên thành 60

Cấp độ tối đa của vũ khí Thái Thiên và Viêm Hoàng, nguồn sức mạnh vô hạn giúp người dùng trảm yêu diệt ma và trở thành bá chủ chiến trường.

Sát thương kỹ năng được chia thành chỉ số tiêu chuẩn và chỉ số PVP. Chỉ số này sẽ được điều chỉnh để cân bằng các chế độ chơi trong Blade & Soul.