Học Viện Blade & Soul - Cấp độ Hồng Môn - Phá vỡ mọi giới hạn
Hướng dẫn sử dụng học viện
Trắc nghiệm vui

Cấp độ Hồng Môn – Phá vỡ mọi giới hạn

26,359  

Trong Blade & Soul, sau khi đã lên đến cấp độ 50, người chơi sẽ tiếp tục đến một cảnh giới mới của trò chơi – Cấp độ Hồng Môn. Vậy cấp độ Hồng Môn là gì?

Cấp độ Hồng Môn

Cấp độ Hồng Môn xuất hiện sau khi người chơi lên tối đa cấp độ (ở phiên bản hiện tại là Level 50). Nếu cấp độ chính cho bạn những kĩ năng cơ bản nhất của từng hệ phái để bạn có đủ bộ kĩ năng vào đấu trường thì cấp độ Hồng Môn cho bạn những chỉ số cộng thẳng vào thuộc tính nhân vật để bạn có thể chinh phục những phụ bản với mức độ khó tăng dần trong trò chơi.

Với mỗi cấp độ Hồng Môn đạt được, người chơi sẽ tích lũy được 5 điểm Hồng Môn.

Điểm Hồng Môn có thể cộng vào từng nhánh Công hoặc Thủ trong thông số nhân vật. 1 điểm Hồng Môn tương ứng với 1 Lực tấn công và 2 Sát thương thuộc tính ở nhánh Công hoặc 250 máu và 5 phòng thủ ở nhánh Thủ. Mỗi Điểm Hồng Môn ngoài cộng thẳng chỉ số cơ bản, còn có thể sẽ cho bạn nhiều hiệu ứng khi đạt đủ đến mốc nhất định.

(*) Thông tin về các mốc hiệu ứng sẽ được cung cấp đến người chơi trong thời gian tới.

Khi bạn đạt đến level 50, hãy ấn P để xem điểm Hồng Môn như hình trên.

Sử dụng cấp độ Hồng Môn như thế nào

Điểm Hồng Môn tích lũy nhờ vào việc lên cấp độ Hồng Môn tuy nhiên nó sẽ không tự động cộng vào cho bạn. Để cộng điểm Hồng Môn, bạn sử dụng phím P để mở bảng thuộc tính nhân vật sau đó chọn Thuộc tính để bắt đầu cộng điểm.

Với phiên bản hiện tại, cấp độ Hồng Môn tối đa là 50HM10. Bạn nên nâng điểm Hồng Môn như sau sẽ đạt hiệu quả cao nhất của từng chỉ số với từng mốc tăng chỉ số:

Cấp độ Công Thủ
50HM1 5 0
50HM2 10 0
50HM3 10 5
50HM4 10 10
50HM5 15 10
50HM6 20 10
50HM7 25 10
50HM8 20 20
50HM9 25 20
50HM10 30 20

(*) Lưu ý: Đây chỉ là tư vấn cộng điểm HM cá nhân. Bạn có thể tự mình cộng điểm tùy thích theo từng style chơi game.

Bình luận: