Học Viện Blade & Soul - Các Vệ hồn quan trọng từ cấp độ 1-45
Hướng dẫn sử dụng học viện
Trắc nghiệm vui

Các Vệ hồn quan trọng từ cấp độ 1-45

52,760  

Vệ hồn là một trang bị rất quan trọng trong Blade & Soul. Nó tăng cho người chơi rất nhiều các chỉ số quan trọng như  Sinh lực, Lực tấn công, Chí mạng, Né tránh… Tuy nhiên, Vệ hồn là trang bị cần sự thay đổi liên tục theo cấp độ người chơi và tình hình mỗi phiên bản. Bạn không thể sử dụng một bản Vệ hồn từ lúc mới chơi đến lúc lên cấp tối đa vì các chỉ số của từng loại Vệ hồn đều bị giới hạn.

Vệ hồn theo người chơi từ những cấp độ đầu tiên, và sau mỗi cấp độ, người chơi cần thay đổi sang những Vệ hồn khác để tăng sức mạnh cho mình. Người chơi nên sử dụng từng loại vệ hồn từ những cấp độ đầu tiên như sau:

Cấp độ 6: Vệ hồn Thiên Lĩnh

Cách lấy: Tiêu diệt Cương Thi Thiên Lĩnh ở Rừng Người Chết sau đó dùng Tinh chất Cương Thi Thiên Lĩnh để quay ở Vòng quay Định Mệnh để lấy Vệ hồn.

Cấp độ 20: Vệ Hồn Yêu Ma

Cách lấy: Tiêu diệt Quỷ Ăn Xác trong phụ bản Hải Tặc Đen để nhận phần thưởng hoặc sử dụng Răng Nanh Yêu Ma để quay Vòng Quay Định Mệnh trong Nhà Trọ Yehara để nhận Vệ hồn.

Cấp độ 29: Vệ hồn Quỷ Vàng

Cách lấy: Tiêu diệt Quỷ Vàng ở gần Suối Bán Nguyệt sau đó dùng Tinh chất Quỷ Vàng để quay ở Vòng quay Định Mệnh để lấy Vệ hồn.

Cấp độ 33: Vệ Hồn Bọ Cạp

Cách lấy: Tiêu diệt Bọ Cạp ở sau Nhà trọ Yehara sau đó dùng Tinh chất Bọ Cap để quay ở Vòng quay Định Mệnh để lấy Vệ hồn.

Cấp độ 36: Vệ Hồn Hỏa Ngục Vương

Cách lấy: Tiêu diệt Hỏa Ngục Vương trong phụ bản Lăng Lưu Đày để nhận phần thưởng hoặc sử dụng Sừng của Hỏa Ngục Vương để quay Vòng Quay Định Mệnh trong Làng Phong Đăng để nhận Vệ hồn.

Cấp độ 37: Vệ hồn Sói Thần

Cách lấy: Tiêu diệt Sói Thần ở Đồi Sói sau đó dùng Tinh chất Sói Thần để quay ở Vòng quay Định Mệnh để lấy Vệ hồn.

Cấp độ 42: Vệ hồn Vạn Lĩnh

Cách lấy: Tiêu diệt Cương Thi Vạn Lĩnh ở Mộ Cương Thi  sau đó dùng Tinh chất Cương Thi Vạn Lĩnh để quay ở Vòng quay Định Mệnh để lấy Vệ hồn.

Cấp độ 45: Vệ hồn Poharan

Cách lấy: Hạ gục Phó đô đốc Poharan trong phụ bản Chiến hạm Hải Xà để nhận phần thưởng hoặc sử dụng Nước hoa Poharan để quay Vòng Quay Định Mệnh trong Làng Phong Niên để nhận Vệ hồn.

Cấp độ 45: Vệ Hồn Huyết Sắc

Cách lấy: Hạ gục Đô đốc Hae Mujin trong phụ bản Cảng Huyết Sắc để nhận phần thưởng hoặc sử dụng Linh hồn của Hae Mujin để quay Vòng Quay Định Mệnh trong Làng Phong Niên để nhận Vệ hồn.

 Cấp độ 45: Vệ hồn Mushin

Cách lấy: Hạ gục các mục tiêu ở Tháp Võ Thần từ tầng 4 đến tầng 8 để nhận Vệ hồn.

Bình luận: