Học Viện Blade & Soul - Ngọc Biển Xanh

Ngọc Biển Xanh

8,064

Là nguyên liệu chính dùng để nâng cấp vũ khí Hổ Phách, nhận được tối đa 8 viên mỗi ngày từ nhiệm vụ hằng ngày tại các bản đồ sau:

  • Chiến hạm Poharan
  • Cảng bóng mờ
  • Tháp võ thần Tầng 7
  • Tháp võ thần Tầng 8

Hoặc bạn có thể chế tạo Ngọc Biển Xanh bằng cách học Nghề giả kim nhưng tốn kém nhiều thời gian và chi phí..

Bình luận: