Học Viện Blade & Soul - Ngọc Biển Xanh
Hướng dẫn sử dụng học viện
Trắc nghiệm vui

Ngọc Biển Xanh

16,980  

Là nguyên liệu chính dùng để nâng cấp vũ khí Hổ Phách, nhận được tối đa 8 viên mỗi ngày từ nhiệm vụ hằng ngày tại các bản đồ sau:

  • Chiến hạm hải xà
  • Cảng huyết sắc
  • Tháp võ thần Tầng 7
  • Tháp võ thần Tầng 8
  • Thử thách ngày

Hoặc bạn có thể chế tạo Ngọc Biển Xanh bằng cách học Nghề giả kim nhưng tốn kém nhiều thời gian và chi phí..

Bình luận: