Học Viện Blade & Soul - Kết tinh Linh thạch
Hướng dẫn sử dụng học viện
Trắc nghiệm vui

Kết tinh Linh thạch

7,429  

Công dụng

Kết tinh Linh thạch là một trong những nguyên liệu nâng cấp quan trọng nhất trong game, cần dùng trong việc nâng cấp hầu hết mọi trang bị.

Cách sở hữu

  • Phụ bản Anh hùng cấp độ 50.
  • Sự kiện trong game hoặc của Garena Blade & Soul Việt Nam.
  • Xử lý các viên Linh thạch mà người chơi tìm được.
  • Nhận được khi tham gia chiến trường Đồng Linh Thạch.

Bình luận: