Học Viện Blade & Soul - Kết tinh Linh thạch

Kết tinh Linh thạch

4,154

Công dụng

Kết tinh Linh thạch là một trong những nguyên liệu nâng cấp quan trọng nhất trong game, cần dùng trong việc nâng cấp hầu hết mọi trang bị.

Cách sở hữu

  • Phụ bản Anh hùng cấp độ 50.
  • Sự kiện trong game hoặc của Garena Blade & Soul Việt Nam.
  • Xử lý các viên Linh thạch mà người chơi tìm được.

Bình luận: