Học Viện Blade & Soul - Búa ngọc lấp lánh
Hướng dẫn sử dụng học viện
Trắc nghiệm vui

Búa ngọc lấp lánh

3,375  

Công dụng

Trong Blade & Soul, Ngọc có tác dụng chủ yếu để nâng cao Lực tấn công cho nhân vật của bạn, đồng thời còn cộng thêm nhiều chỉ số phụ khác giúp tăng cường thêm một chút năng lực chiến đấu cũng như tỉ lệ sống sót trong trận chiến. Tuy nhiên, chỉ có những vũ khí có ô ngọc mới có thể gắn Ngọc.

Thêm vào đó, mỗi vũ khí sẽ có số ô ngọc nhất định (có vũ khí không có ô ngọc nào) và để thêm các ô Ngọc, người chơi phải có thêm 1 vật phẩm.

 Để có số ô ngọc cần thiết, bạn cần bỏ ra một số lượng Búa ngọc lấp lánh nhất định, cụ thể là như sau:

Sô ô ngọc Lượng Búa tương ứng
1 0
2 1
3 1
4 3
5 5
6 8

 

Đối với những vũ khí ở cấp độ Huyền thoại, bạn không thể sử dụng loại Búa ngọc lấp lánh thường để thêm ô Ngọc mà buộc phải sử dụng Búa ngọc lấp lánh huyền thoại.

Để nâng cấp những vũ khí ở cấp độ Huyền thoại, bạn cần có rất nhiều Búa ngọc lấp lánh huyền thoại:

Sô ô ngọc Lượng Búa
tương ứng
1 0
2 2
3 5
4 7
5 15
6 22

Cách sở hữu

Bạn có thể kiếm được Búa ngọc lấp lánh khi mua từ Cửa hàng Kim Cương, mua từ Chợ (nhấn phím F5) hoặc tham gia các sự kiện online do Blade & Soul Vietnam tổ chức.

Bình luận: