Học Viện Blade & Soul - Hỏa Ngục
Hướng dẫn sử dụng học viện
Trắc nghiệm vui

Hỏa Ngục

11,905  

Hỏa ngục là phụ bản anh hùng, là nơi có những trang bị giá trị đang chờ đợi các võ hiệp chinh phục.

Một lò rèn bí mật cắt đôi ngọn núi của Đảo Thiên Mệnh, là nơi nhiều người tin rằng bọn Hắc Long xây dựng những Trụ Hắc Ám.

Vị trí

Bản đồ

Boss

Boss tinh anh 1

Dung nham ăn thịt

Sinh lực: 9.744.000

Dung nham ăn thịt

Boss tinh anh 2

Dậm lửa

Sinh lực: 5.301.200

Boss 1 – Rocnar

Sinh lực: 50.122.000

Thời gian: 7 phút

Rocnar

Boss 2 – Chúa tể Quỷ Acrimor

Sinh lực: 47.328.000

Thời gian: 10 phút

Chúa tể Quỷ Acrimor

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ hằng ngày

 Nhiệm vụ linh động

 

Phần thưởng

Hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết cách vượt Phụ bản các bạn có thể xem tại đây.

Boss 1

Boss 2

Bình luận: