Học Viện Blade & Soul - Sơ lược về Vũ khí Vua quạ
Hướng dẫn sử dụng học viện
Trắc nghiệm vui

Sơ lược về Vũ khí Vua quạ

25,921  

Vũ khí Vua Quạ là loại vũ khí mạnh nhất ở phiên bản Tháp Bóng Tối, nhờ khả năng tận dụng sát thương nguyên tố từ các loại trang sức.

Kiếm Sư

Ngoại hình

Chỉ số

Võ Sư

Ngoại hình

Chỉ số

Cuồng Long

Ngoại hình

Chỉ số

Pháp Sư

Ngoại hình

Chỉ số

Sát Thủ

Ngoại hình

Chỉ số

Triệu Hồi Sư

Ngoại hình

Chỉ số

Kiếm Vũ

Ngoại hình

Chỉ số

Khí Công Sư

Ngoại hình

Chỉ số

Thuật Sư

Ngoại hình

Chỉ số

 

Bình luận: