Học Viện Blade & Soul - Tháp bóng tối
Hướng dẫn sử dụng học viện
Trắc nghiệm vui

Tháp bóng tối

26,344  

Phụ bản Huyền thoại có độ khó cao nhất hiện tại, có phần thưởng là những món trang sức nguyên tố, vệ hồn Huyền thoại và nguyên liệu nâng cấp vũ khí Vua Quạ.

Một ngôi đền Naryu trước đây bị xâm chiếm bởi Hắc Khí cực mạnh.

Nơi này trước đây từng được xem là một điện thờ linh thiêng trước khi bọn Hắc Long chiếm lấy.

Chú ý:

  • Phụ bản Tháp bóng tối chỉ có thể hoàn thành 1 lần mỗi tuần.
  • Sau khi tiêu diệt được Boss 1 thì các thành viên sẽ bị khóa cùng nhau trong 1 nhóm.
  • Có thể kết nạp thêm các thành viên khác chưa vượt qua boss 1 và các thành viên được kết nạp cũng sẽ bị khóa theo tiến trình của nhóm.

Vị trí

Vị trí

Bản đồ

Boss

Boss 1

Sinh lực: 126,400,000

Thời gian: 10:10

Cóc thiên độc

Boss 2

Sinh lực của Za Misung/Nok Jasung/Hwang Gusung: 12,400,000

Sinh lực của Bóng ma của Bak Taisun: 32,000,000

Thời gian: 6:00

Bak Taisun

Boss 3

Sinh lực của Tướng quân Moyun: 94,800,000

Sinh lực của Tướng quân Shuna: 115,600,000

Thời gian: 10:40

Tướng quân Shuna

Tướng quân Moyun

Boss 4

Sinh lực: 215,300,000

Thời gian: 14:10

Vua Quạ Đen

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ hàng tuần

Bóng tối thức tỉnh

Sự can thiệp quân sự

Nước mắt của Quạ

Nhiệm vụ linh động

Máu và Độc

Thống soái cuồng nộ

Hỗng mang tướng quân

Lãnh chúa quạ

Vật phẩm rơi

Hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết cách vượt Phụ bản Tháp bóng tối.

Boss 1

Boss 2

Boss 3

Boss 4

Bình luận: