Học Viện Blade & Soul - Vệ hồn Vua quạ
Hướng dẫn sử dụng học viện
Trắc nghiệm vui

Vệ hồn Vua quạ

26,101  

Đây là 1 trong 2 bộ Vệ hồn Huyền thoại của phiên bản Tháp Bóng Tối có cấp độ và tác dụng cao hơn hẳn những bộ vệ hồn xuất hiện từ trước đến giờ.

Mỗi hệ phái có 1 bộ Vệ hồn Huyền Thoại Vua Quạ riêng, có hiệu ứng khác nhau.Ngoài ra, hiệu ứng Hệ phái có thể đổi theo nguyên tố.

Chỉ số

Mảnh Chỉ số Kết hợp tối đa
1 Sinh lực 3880 ~ 5550
Chính xác 284 ~ 406
1 dòng ngẫu nhiên:
⦁ 122 ~ 174 Chí mạng
⦁ 122 ~ 174 Né tránh
⦁ 122 ~ 174 Đỡ đòn
290
2 Sinh lực 7040 ~ 10060
1 dòng ngẫu nhiên:
⦁ 127 ~ 182 Chí mạng
⦁ 127 ~ 182 Chính xác
⦁ 127 ~ 182 Phòng thủ
304
3 Sinh lực 4250 ~ 6070
Đỡ đòn 311 ~ 445
1 dòng ngẫu nhiên:
⦁ 133 ~ 190 Chí mạng
⦁ 133 ~ 190 Chính xác
⦁ 133 ~ 190 Phòng thủ
318
4 Sinh lực 4440 ~ 6340
Né tránh 325 ~ 465
1 dòng ngẫu nhiên:
⦁ 139 ~ 198 Chí mạng
⦁ 139 ~ 198 Chính xác
⦁ 139 ~ 198 Đỡ đòn
332
5 Sinh lực 4810 ~ 6870
Chí mạng 352 ~ 503
1 dòng ngẫu nhiên:
⦁ 151 ~ 215 Chính xác
⦁ 151 ~ 215 Phòng thủ
⦁ 151 ~ 215 Né tránh
359
6 Sinh lực 4990 ~ 7130
Chính xác 366 ~ 523
1 dòng ngẫu nhiên:
⦁ 156 ~ 223 Chí mạng
⦁ 156 ~ 223 Né tránh
⦁ 156 ~ 223 Phòng thủ
373
7 Sinh lực 5180 ~ 7390
Chí mạng 378 ~ 541
1 dòng ngẫu nhiên:
⦁ 162 ~ 232 Chính xác
⦁ 162 ~ 232 Phòng thủ
⦁ 162 ~ 232 Đỡ đòn
387
8 Sinh lực 5360 ~ 7660
Chí mạng 392 ~ 561
1 dòng ngẫu nhiên:
⦁ 168 ~ 240 Chính xác
⦁ 168 ~ 240 Phòng thủ
⦁ 1680 ~ 2400 Sinh lực
401

 

Hiệu ứng hệ phái

Các Hệ phái sẽ được cộng hiệu ứng riêng khi thu thập được thu thập được đủ bộ Vệ hồn Vua Quạ:

Kiếm Sư

Vệ hồn Kiếm Sư

Số mảnh Hiệu ứng
3 Hỏa Luyện, Lôi Phạt Thời gian hồi giảm 30%

Hỏa Luyện, Lôi Phạt Sát thương tăng 100%

5 +12 Lực Tấn Công, +18% Sát thương chí mạng

Chém Tới Tấp Sát thương tăng 65%

8 Hỏa Phượng, Triệu Hồi Kiếm, Lục Thần Kiếm thời gian hồi giảm 30%

Lôi Nguyệt Trảm, Hỏa Long Trảm, Tốc Kiếm tăng 8% sát thương

 

Võ Sư

Vệ hồn Võ Sư

Số mảnh Hiệu ứng
3 Cách Không Quyền Sát thương tăng 75%

Toàn Phong Quyền, Hổ Trảo, Cuồng Phong Quyền tăng 15% Sát thương

Phong Quyển Cước, Liên Hoàn Cước tăng 15% Sát thương

5 +12 Lực Tấn Công, +18% Sát thương chí mạng

Song Quyền Sát thương tăng 65%

8 Nhiệt Huyết Chiến Đấu Thời gian hồi giảm 30%

 

Pháp Sư

Vệ hồn Pháp Sư

Số mảnh
Hiệu ứng
3 Hỏa Cầu Sát thương tăng 100%

Băng Cầu Sát thương tăng 100%

5 +12 Lực Tấn Công, +18% Sát thương chí mạng

Năng Lượng Huyền Bí Sát thương tăng 65%

8 Hỏa Chưởng Sát thương tăng 20%

Băng Chưởng Sát thương tăng 20%

 

Cuồng Long

Vệ hồn Cuồng Long

Số mảnh Hiệu ứng
3 Tàn Phá, Hành Quyết Thời gian hồi giảm 20%

Tàn Phá, Hành Quyết Sát thương tăng 80%

5 +12 Lực Tấn Công, +18% Sát thương chí mạng

Phân Định Sát thương tăng 65%

8 Bổ Rìu, Tận Diệt Sát thương tăng 30%

Phân Thiên Địa, Cuồng Phong Sát thương tăng 70%

Sát Thủ

Vệ hồn Sát Thủ

Số mảnh Hiệu ứng
3 Xuyên Tâm Kích, Ném Bom Sát thương tăng 25%
5 +12 Lực Tấn Công, +18% Sát thương chí mạng

Song Kích Sát thương tăng 65%

8 Lôi Tâm Kích, Hắc Trảm, Kết Liễu Sát thương tăng 30%

Lôi Kích Sát thương tăng 30%

 

Triệu Hồi Sư

Vệ hồn Triệu Hồi

Số mảnh Hiệu ứng
3 Nở Hoa Thời gian hồi giảm 30%

Nở Hoa Sát thương tăng 190%

5 +12 Lực Tấn Công, +18% Sát thương chí mạng

Bóng Trăng Sát thương tăng 65%

8 Ong Vò Vẽ, Hoa Hướng Dương Sát thương tăng 15%

 

Kiếm Vũ

Vệ hồn Kiếm Vũ

Số mảnh
Hiệu ứng
3 Chém Bão, Sấm Sét Sát thương tăng 15%

Gió Tàn Phá, Sét Hủy Hoại Sát thương tăng 15%

5 +12 Lực Tấn Công, +18% Sát thương chí mạng

Cuồng Phong, Sấm Sét Sát thương tăng 65%

8 Chém Gió Sát thương tăng 25%

Tốc Kiếm Sát thương tăng 25%

 

Khí Công Sư

Vệ hồn Khí Công

Số mảnh Hiệu ứng
3 Long Quyền Sát thương tăng 15%

Nắm Đấm Thép, Đấm Phải, Thượng Trảo Công, Hàn Phong Cước Sát thương tăng 15%

5 +12 Lực Tấn Công, +18% Sát thương chí mạng

Hút Năng Lượng Sát thương tăng 65%

8 Bão Băng, Vương Quyền Sát thương tăng 70%

 

Thuật Sư

Vệ hồn Thuật Sư

Số mảnh
Hiệu ứng
3 Pháo Không Gian, Hấp Thụ Sát thương tăng 15%
5 +12 Lực Tấn Công, +18% Sát thương chí mạng

Linh Thương Sát thương tăng 65%

8 Thức Tỉnh, Bẻ Cong Thời Gian, Tự Hủy Thời gian hồi giảm 30%

Cách lấy

Người chơi cần chinh phục phụ bản Tháp Bóng Tối để lấy được các mảnh Vệ hồn Vua quạ.

Để lấy được từng mảnh Vệ hồn, người chơi cần phải chinh phục từng boss trong Tháp Bóng Tối:

  • Boss 1: Mảnh 1-2
  • Boss 2: Mảnh 3-4
  • Boss 3: Mảnh 5-6
  • Boss 4: Mảnh 7-8

Ngoài ra sau khi tiêu diệt được Boss 2 các bạn sẽ được đổi Vệ hồn Vua quạ tại NPC Thương gia kỳ bí Wei Ido

Vị trí

Giá mỗi mảnh Vệ hồn

Bình luận: