Học Viện Blade & Soul - Ảo ảnh Đảo Thiên mệnh
Hướng dẫn sử dụng học viện
Trắc nghiệm vui

Ảo ảnh Đảo Thiên mệnh

12,883  

Phụ bản Huyền thoại mới trong phiên bản cập nhật Tháp vô tận.

Nơi linh hồn của Oa Long là Bạch Oa Long đang ngủ say.

Chú ý:

  • Phụ bản Tháp bóng tối chỉ có thể hoàn thành 1 lần mỗi tuần.

Vị trí

Vị trí

Bản đồ

Bản đồ

Boss

 

Sinh lực: 87,000,000

Thời gian: 13:10

Meganura

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ hàng tuần

Trận Chiến để gặp gỡ Meganura

Nhiệm vụ linh động

Ký ức của Meganura

Vật phẩm rơi

Hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết cách vượt Phụ bản Ảo ảnh Đảo Thiên mệnh có thể tìm tại đây.

Bình luận: