Học Viện Blade & Soul - Hồn lực Huyền Thoại
Hướng dẫn sử dụng học viện
Trắc nghiệm vui

Hồn lực Huyền Thoại

19,132  

Hồn lực Huyền Thoại là một vật phẩm cực kì có giá trị, giúp tăng cường tối đa khả năng gây sát thương của người chơi và là vật phẩm không thể thiếu của bất cứ võ hiệp nào trên hành trình chinh phục con đường Hồng Môn.

Hồn lực Huyền Thoại

Cách sở hữu

Nâng cấp từ Hồn lực Hồng Môn Cấp 10

Cách nâng cấp

Trong giao diện Quản lí trang bị của Hồn lực Hồng Môn, chọn Mục Nâng cấp, sau đó sử dụng Nước thánh Hồng Môn hoặc Nước thánh Thiên Giới để tiến hóa từ Cấp 10 lên Huyền thoại.

*Lưu ý: Nếu sử dụng nước thánh Hồng Môn sẽ có tỉ lệ nâng cấp thất bại

Nâng cấp Hồn lực Hồng Môn huyền thoại từ Hồn lực Hồng Môn cấp 10

Có thể đổi qua lại các loại hồn lực huyền thoại bằng cách sử dụng tinh thể hồn lực mua trong cửa hàng Thương Long và nâng cấp từ hồn lực Hồng Môn thức tỉnh lên hồn lực Hồng Môn hoàn thiện (có khả năng thất bại khi dùng nước thánh Hồng Môn).

Có thể đổi qua loại các loại hồn lực Hồng Môn huyền thoại

Nguyên liệu cần để nâng cấp từ hồn lực thức tỉnh lên hồn lực hoàn thiện

Tinh thể Hồn lực mua trong cửa hàng Thương Long

Các loại Hồn lực Huyền Thoại

Khi nâng cấp thành công Hồn lực Hồng Môn Cấp 10, ta sẽ được ngẫu nhiên 1 trong 2 loại Hồn lực  Huyền Thoại như sau:

Hồn lực Jiwan (thời gian hồi 8 giây)

Gồm 4 loại, trong đó Hồn lực Jiwan hoàn thiện có chỉ số cao nhất.


Hồn lực Jiwan thức tỉnh – Nội Năng

Hồn lực Jiwan thức tỉnh – Chí Mạng
Hồn lực Jiwan thức tỉnh – Tấn Công

Hồn lực Jiwan hoàn thiện có chỉ số cao nhất

Hồn lực Hồng Môn (thời gian hồi 1 phút)

Gồm 4 loại, trong đó Hồn lực Hồn Môn hoàn thiện có chỉ số cao nhất.

Hồn lực Hồng Môn thức tỉnh – Chí Mạng

Hồn lực Hồng Môn thức tỉnh – Nội Năng

Hồn lực Hồng Môn thức tỉnh – Tấn Công

Hồn lực Hồng Môn hoàn thiện có chỉ số cao nhất

Bình luận: