Học Viện Blade & Soul - Sơ lược Vũ khí Thăng Thiên
Hướng dẫn sử dụng học viện
Trắc nghiệm vui

Sơ lược Vũ khí Thăng Thiên

17,318  

Vũ khí Thăng Thiên là loại Vũ khí PVP mạnh nhất ở phiên bản Tháp Vô Tận, nhờ khả năng tăng sát thương hiệu ứng đặc biệt hiệu quả đối với các mục tiêu trúng hiệu ứng khống chế trong Chiến trường PVP.

Kiếm Sư

Ngoại hình

Chỉ số

Võ Sư

Ngoại hình

Chỉ số

Cuồng Long

Ngoại hình

Chỉ số

Pháp Sư

Ngoại hình

Chỉ số

Sát Thủ

Ngoại hình

Chỉ số

Triệu Hồi Sư

Ngoại hình

Chỉ số

Kiếm Vũ

Ngoại hình

Chỉ số

Khí Công Sư

Ngoại hình

Chỉ số

Thuật Sư

Ngoại hình

Chỉ số

 

Bình luận: