Học Viện Blade & Soul - Vệ Thạch Hồng Môn Huyền Thoại
Hướng dẫn sử dụng học viện
Trắc nghiệm vui

Vệ Thạch Hồng Môn Huyền Thoại

12,653  

Vệ thạch Hồng Môn Huyền thoại là vật phẩm được nâng cấp từ Vệ thạch Hồng Môn cấp 10, giúp tăng mạnh chỉ số sinh lực, sức phòng thủ cũng như thêm nhiều hiệu ứng sống sót tốt hơn cho người chơi.

Vệ thạch Hồng môn Huyền Thoại

Cách sở hữu

Nâng cấp từ Vệ thạch Hồng Môn cấp 10

Cách nâng cấp

Trong giao diện Quản lí trang bị của Vệ thạch Hồng môn, chọn Mục Nâng cấp, sau đó sử dụng Nước thánh hộ vệ và Vàng để tiến hóa từ Cấp 10 lên Huyền thoại.

*Chú ý: Khi nâng cấp có tỉ lệ thất bại và khi tiến hóa thành công, có 2 khả năng xảy ra:

  • Khả năng 1: ra Vệ thạch Hồng Môn hoàn thiện. Đây là vệ thạch Huyền Thoại có chỉ số tốt nhất.

Vệ thạch Hồng Môn hoàn thiện

  • Khả năng 2: ra 1 trong 3 loại vệ thạch sau, có chỉ số thấp hơn loại hoàn thiện

Vệ thạch Hồng Môn – Tấn Công

Vệ thạch Hồng Môn – Phòng Thủ

Vệ thạch Hồng Môn – Tốc Độ

  • Có thể nâng cấp từ 1 trong 3 loại vệ thạch Hồng Môn ở khả năng 2 lên thành Vệ thạch Hồng Môn hoàn thiện bằng cách sử dụng 10 bình Nước thánh Hộ vệ (có khả năng thất bại)và có thể đổi qua lại giữa 3 loại vệ thạch Hồng Môn này với nhau bằng cách sử dụng Tinh thể Vệ thạch mua trong cửa hàng Thương Long.

Có thể nâng cấp lên vệ thạch Hồng Môn hoàn thiện từ 1 trong 3 loại vệ thạch Hồng Môn: Tốc Độ – Phòng Thủ – Tấn Công

Có thể đổi qua lại giữa 3 loại vệ thạch: Tốc Độ – Phòng Thủ – Tấn Công

  • Nước thánh Hộ vệ có thể kiếm được bằng việc phân tách Ngoại hình vệ thạch màu tím.

Nước thánh Hộ vệ

Bình luận: