Học Viện Blade & Soul - Cảng mây trắng
Hướng dẫn sử dụng học viện
Trắc nghiệm vui

Cảng mây trắng

1,682  

Khu vực trung tâm của Thành phố Quân Phong đồng thời là lối vào duy nhất sau khi con đường từ Trấn Vô Nguyệt bị phong ấn.

Bản đồ

Bản đồ Cảng mây trắng

Hình ảnh

 

Bình luận: