Học Viện Blade & Soul - Sơ lược Vũ khí Hư Không
Hướng dẫn sử dụng học viện
Trắc nghiệm vui

Sơ lược Vũ khí Hư Không

11,747  

Vũ khí Hư Không là nhánh vũ khí PvE mới trong bản cập nhật Thành phố Quân Phong và được nâng cấp lên từ vũ khí Tinh Vân cấp 10, 11, 12 tương ứng với cấp 1, 2, 3 của vũ khí Hư Không. Cũng giống như vũ khí Tinh Vân, vũ khí Hư Không gồm 2 loại là vũ khí Thiên Không và vũ khí Vũ Trụ.

Vũ khí Thiên Không

Vũ khí Vũ Trụ

Cách lấy

Các Võ hiệp có thể bấm Ctrl + I trong game để tra cứu cách thức nâng cấp vũ khí từ Tinh Vân lên Hư Không.

Nâng cấp từ vũ khí Tinh Vân cấp 10

Nâng cấp từ vũ khí Tinh Vân cấp 11

Nâng cấp từ vũ khí Tinh Vân cấp 12

Vũ khí Thiên Không và vũ khí Vũ Trụ

Kiếm Sư

 

Võ Sư

Pháp Sư

Cuồng Long

Sát Thủ

Triệu Hồi Sư

Kiếm Vũ

Thuật Sư

Khí Công Sư

Nâng cấp

Vũ khí Thiên Không và vũ khí Vũ Trụ có thể đổi qua lại khi đạt cấp 3 và cấp 6.

Vũ khí Hư Không cấp 6 có thể nâng cấp thành vũ khí Vua Quạ cấp 6.

Bình luận: