Học Viện Blade & Soul - Rừng lãng quên
Hướng dẫn sử dụng học viện
Trắc nghiệm vui

Rừng lãng quên

2,000  

Cánh rừng từng được xem như cửa ngõ ra vào chính của Thành phố Quân Phong nhưng nay đã bị bịt kín do sự xâm nhiễm của hắc khí.

Bản đồ

Bản đồ Rừng lãng quên

Hình ảnh

Bình luận: