Học Viện Blade & Soul - Tháp Võ thần: Tầng 16-20
Hướng dẫn sử dụng học viện
Trắc nghiệm vui

Tháp Võ thần: Tầng 16-20

7,699  

Tháp Võ thần là một vùng đất đặc biệt trong Blade & Soul. Để đến đây, bắt buộc bạn phải dùng kĩ năng dịch chuyển. Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính Cảnh 3, các bạn sẽ được tự động chuyển đến Sảnh tầng 1 của Tháp võ thần.

Phụ bản tháp võ thần bao gồm 3 phần:

THÁP VÕ THẦN TẦNG 16-20:

*Nhiệm vụ hàng ngày: Đấu với Người đàn ông Tóc đỏ, Hai đấu lại một.

*Cổng vào: Đối diện Bảng thông báo Đấu trường, đi thẳng vào bạn sẽ nhìn thấy cổng vào tầng 16.

TẦNG 16

Tầng 16 gồm 2 cặp boss:

Cặp 1: Yungha (sinh lực: 776.000) và Minah (sinh lực: 776.000)

Cặp 2: Yungha (sinh lực: 776.000) và Sulha (sinh lực: 690.000)

 

Yungha và Minah

Yungha và Sulha

Sau khi tiêu diệt boss, cửa lên tầng 17 sẽ tự động mở.

TẦNG 17

Boss Ik Hun

Sinh lực: 1.610.000

Boss Ik Hun – Thuật Sư

Sau khi tiêu diệt boss Ik Hun, cửa lên tầng 18 sẽ tự động mở.

TẦNG 18

Boss Baiku và Hwonku

Sinh lực: Baiku: 1.270.000, Hwonku: 1.680.000

Boss Baiku và Hwonku

Sau khi tiêu diệt 2 boss này, cửa lên tầng 19 sẽ tự động mở.

TẦNG 19

Tầng 19 gồm 2 cặp boss:

Cặp 1: Hina (sinh lực: 1.270.000) và Jorak (sinh lực: 1.680.000)

Cặp 2: Aela (sinh lực: 1.270.000) và Rojung (sinh lực: 1.680.000)

Hina và Jorak

Aela và Rojung

Sau khi tiêu diệt boss, cửa lên tầng 20 sẽ tự động mở.

TẦNG 20

Boss Yunsang

Sinh lực: 6.010.000

Boss tầng 20: Yunsang

Sau khi tiêu diệt boss Yunsang, một cổng dịch chuyển hiện ra cho phép bạn quay trở lại Sảnh Võ thần tầng 1.

Hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết cách vượt Tháp võ thần tầng 16 – 20 có thể tìm tại đây.

Bình luận: