Học Viện Blade & Soul - Thiên lưu
Hướng dẫn sử dụng học viện
Trắc nghiệm vui

Thiên lưu

3,306  

Di tích cổ đại bị trôn sâu vào lòng đất từ thời đế chế Naryu nay đã xuất hiện trở lại mang theo nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Bản đồ

Bản đồ Thiên lưu

Hình ảnh

Bình luận: