Học Viện Blade & Soul - Vườn thiên mệnh
Hướng dẫn sử dụng học viện
Trắc nghiệm vui

Vườn thiên mệnh

1,476  

Ngoại ô của thủ phủ Đế quốc Stratus và cũng là nơi lưu giữ các bí mật của Trường Vệ Long.

Bản đồ

Bản đồ Vườn thiên mệnh

Hình ảnh

Bình luận: