Học Viện Blade & Soul - Viện nghiên cứu cơ khí
Hướng dẫn sử dụng học viện
Trắc nghiệm vui

Viện nghiên cứu cơ khí

6,039  

Bị chôn vùi dưới đống đổ nát của Thiên Lưu, Viện nghiên cứu cơ khí vừa là mỏ khai thác linh thạch  lại vừa là nơi phát triển các loại vũ khí lai tạo giữa máy móc và cơ thể sống. Nó bí mật phục vụ cho đế chế Talus trong một khoảng thời gian dài cho đến khi có sự xuất hiện của nhóm công nhân nổi loạn tự xưng là đội quân Thép, chúng chiếm lấy nơi này và cắt đứt mọi liên lạc với Giai Lệ. Nhờ vào lượng linh thạch dồi dào, các loại vũ khí của quân đội Thép được phát triển ở mức độ chưa từng thấy trước đây và dần dần trở thành mối nguy hiểm tiềm tàng cho cả lục địa.

Cựu Kỹ sư trưởng bị lật đổ Jang Hansol yêu cầu sự trợ giúp của các Võ hiệp để thu hồi lại những bí mật quý giá của Viện nghiên cứu cơ khí và ngăn cản đội quân Thép lại trước khi chúng trở nên quá lớn mạnh. Các Võ hiệp sẽ phải đối đầu với đội quân cơ khí và binh lính được trang bị các loại giáp máy móc trước khi đối mặt với kỹ sư trưởng mới của Viện nghiên cứu cơ khí, kẻ đã sử dụng các thí nghiệm lên chính bản thân mình để trở thành một thể thống nhất với đội quân máy.

Vị trí

Vị trí

Bản đồ

Bản đồ

Boss

Boss 1

Sinh lực: 81,180,000 (Dễ)/180,400,000 (Khó)

Thời gian: 7:20

Khổng Lồ Thép

Boss 2

Sinh lực: 78,570,000 (Dễ)/174,600,000 (Khó)

Thời gian: 7:00

Kỹ sư trưởng Yoong

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ hàng ngày

Niềm tin vào sức mạnh của công nghệ

Âm thanh xé gió

Nhiệm vụ linh động

Danh tính của Kĩ sư trưởng Viện nghiên cứu cơ khí (Dễ)

Danh tính của Kĩ sư trưởng Viện nghiên cứu cơ khí (Khó)

Vật phẩm rơi

Hướng dẫn

Boss 1

Boss 2

Bình luận: