Học Viện Blade & Soul - Đền bão tố
Hướng dẫn sử dụng học viện
Trắc nghiệm vui

Đền bão tố

13,240  

Thánh địa cũ của Bang Thần Sơn.

Người kế vị sa ngã báo thù bằng cách nhấn chìm cả ngôi đền vào bóng tối.

Phụ bản Huyền thoại có độ khó cao nhất hiện tại, có phần thưởng là những món trang sức nguyên tố, vệ hồn Huyền thoại và nguyên liệu nâng cấp vũ khí Vệ Long.

Chú ý:

  • Phụ bản Đền bão tố chỉ có thể hoàn thành 1 lần mỗi tuần.
  • Sau khi tiêu diệt được Boss 1 thì các thành viên sẽ bị khóa cùng nhau trong 1 nhóm.
  • Có thể kết nạp thêm các thành viên khác chưa vượt qua Boss 1 và các thành viên được kết nạp cũng sẽ bị khóa theo tiến trình của nhóm.

Vị trí

Vị trí

Bản đồ

Bản đồ

Boss

Boss 1

Sinh lực

Hàn Băng Đế: 338,500,000

Nhiệt Hỏa Đế: 318,300,000

Thời gian: 10:40

Nhiệt Hỏa Đế – Hàn Băng Đế

Boss 2

Sinh lực: 1,356,800,000

Thời gian: 10:00

 

Siêu Ma Linh

Boss 3

Sinh lực: 1,254,800,000

Thời gian: 13:00

Ma nữ Hắc Phong

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ hàng tuần

Bảo vệ Thần điện Lôi Phong

Lời nguyền Phù Thủy

Nhiệm vụ linh động

Tận cùng băng giá, tận cùng bão lửa

Tinh linh ác quỷ bị vẩn đục

Giông bão nơi lánh nạn

Vật phẩm rơi

Hướng dẫn

Boss 1

Boss 2

Boss 3

Bình luận: