Học Viện Blade & Soul - Hang hắc long
Hướng dẫn sử dụng học viện
Trắc nghiệm vui

Hang hắc long

8,075  

Một nơi được che đậy bởi sự bí ẩn, được cho là nơi thực hiện  các nghi lễ bí mật của giáo phái Hắc Long.

Những tin đồn về âm mưu bí mật chiếm lĩnh cả vương quốc và người lãnh đạo tối cao, kẻ chỉ đạo Hắc Long từ trong bóng tối.

Vị trí

Vị trí

Bản đồ

Bản đồ

Boss

Boss 1

Sinh lực: 84,870,000 (Dễ) / 184,500,000 (Khó)

Thời gian: 8:00

Samisa

Boss 2

Sinh lực: 79,810,000 (Dễ) / 173,500,000 (Khó)

Thời gian: 8:00

Ma Vương Jin Chun

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ hàng ngày

Chiếu Tướng

Nhiệm vụ linh động

Cái chết êm ái (Dễ)

Cái chết êm ái (Khó)

Vật phẩm rơi

Hướng dẫn

Boss 1

Boss 2

Bình luận: