Học Viện Blade & Soul - Kho vạn kiếp
Hướng dẫn sử dụng học viện
Trắc nghiệm vui

Kho vạn kiếp

5,593  

Một pháo đài được gia cố vững chắc dưới sự kiểm soát của một nhà lãnh đạo quân đội – người tự xưng mình là hoàng đế của một đế chế mới.

Phụ bản Huyền thoại có độ khó cao nhất hiện tại, có phần thưởng là những món trang sức nguyên tố, vệ hồn Huyền thoại và nguyên liệu nâng cấp vũ khí Vệ Long.

Chú ý:

  • Phụ bản Kho vạn kiếp chỉ có thể hoàn thành 1 lần mỗi tuần.
  • Sau khi tiêu diệt được Boss thì các thành viên sẽ bị khóa cùng nhau trong 1 nhóm.
  • Có thể kết nạp thêm các thành viên khác chưa vượt qua Boss và các thành viên được kết nạp cũng sẽ bị khóa theo tiến trình của nhóm.

Vị trí

Vị trí

Bản đồ

Bản đồ

Boss

Sinh lực: 992,000,000

Thời gian: 13:20

Tích bại vương

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ hàng tuần

Năng lượng ánh sáng đỏ

Nhiệm vụ linh động

Thủ lĩnh quân đoàn Talus đỏ

Vật phẩm rơi

Hướng dẫn

Boss

Bình luận: