Học Viện Blade & Soul - Hang linh chi
Hướng dẫn sử dụng học viện
Trắc nghiệm vui

Hang linh chi

1,516  

Một hang động chứa đựng kho báu bí ẩn cùng Nấm Mãng Xà Hoàng Kim Khổng Lồ.

Vị trí

Vị trí

Bản đồ

Bản đồ

Boss

Sinh lực: 11,000,000

Thời gian: Không giới hạn

Nấm mãng xà vàng khổng lồ

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ hàng ngày

Đúc vàng

Nhiệm vụ linh động

Kho báu bí mật

Vật phẩm rơi

Bình luận: