Học Viện Blade & Soul - Phòng nội thám
Hướng dẫn sử dụng học viện
Trắc nghiệm vui

Phòng nội thám

4,151  

Sau khi bị đánh bại, Asura đã tự cô lập bản thân mình và mạnh mẽ hơn nhờ hấp thụ hắc khí bên trong Cung tuyết ngọc. Hắn đã dựng lên một thành trì kiên cố và bóng tối một lần nữa bao trùm tất cả.

Vị trí

Vị trí

Bản đồ

Bản đồ

Boss

Sinh lực: 154,900,000

Thời gian: 12:00

Asura

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ hàng tuần

 

Ngọn lửa không bao giờ tắt

Nhiệm vụ linh động

Sự yên nghỉ của Ma Linh Thủ Hộ

Rương phần thưởng Asura

Vật phẩm rơi

Hướng dẫn

Hướng dẫn

Bình luận: