Học Viện Blade & Soul - Điện vạn kiếp
Hướng dẫn sử dụng học viện
Trắc nghiệm vui

Điện vạn kiếp

6,700  

Từng có một vị thần thủ hộ bảo vệ cho Bang Thần Sơn nhưng giờ đây nơi này đã bị bao phủ bởi Hắc Khí và sa đọa chỉ còn lại sức mạnh hủy diệt

Vị trí

Vị trí

Bản đồ

Bản đồ

Boss

Sinh lực: 186,000,000

Thời gian: 12:00

U linh huyết quỷ

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ hàng tuần

Thần điện không thể an giấc

Nhiệm vụ linh động

Paeju Bất Diệt

Rương phần thưởng Chunmar

Bài viết Hướng dẫn

Hướng dẫn

Bình luận: