Học Viện Blade & Soul - Đấu trường hải tặc
Hướng dẫn sử dụng học viện
Trắc nghiệm vui

Đấu trường hải tặc

0  

Lễ hội lớn nhất của đoàn hải tặc đen, hòn đảo diễn ra cuộc tỉ thí hải tặc.

Vị trí

Vị trí

Bản đồ

Bản đồ

Boss

Boss 1

Sinh lực: 3,470,000

Thời gian: 3:00

Người vô danh

Boss 2

Sinh lực: 5,850,000

Thời gian: 4:00

Sengson

Boss 3

Sinh lực: 14,100,000

Thời gian: 5:20

Vallala

Boss 4

Sinh lực: 6,650,000

Thời gian: 3:00

Dong Jin Ah

Boss 5

Sinh lực: 12,200,000

Thời gian: 7:00

Yeon Hwa Rin

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ hàng ngày

Kẻ thống trị biển cả

Vật phẩm rơi

Hướng dẫn

Hướng dẫn

Bình luận: