Học Viện Blade & Soul - Hang móng vuốt
Hướng dẫn sử dụng học viện
Trắc nghiệm vui

Hang móng vuốt

1,458  

Nơi khai thác khoáng vật và chế tạo vũ khí của Tộc Người Sói ẩn trong Sa mạc tàn tro.

Vị trí

Vị trí

Bản đồ

Bản đồ

Boss

Sinh lực: 12,480,000 (Dễ) / 318,700,000 (Khó)

Thời gian: 8:00

Sói Ba Đầu

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ hàng ngày

Người đàn ông không thể quay về làng

Khu núi khiếp đảm

Nhiệm vụ linh động

Kẻ thất bại của hiệp cốc khao khát (Dễ)

Kẻ thất bại của hiệp cốc khao khát (Khó)

Vật phẩm rơi

Hướng dẫn

Hướng dẫn

Bình luận: