Học Viện Blade & Soul - Rừng đại thụ
Hướng dẫn sử dụng học viện
Trắc nghiệm vui

Rừng đại thụ

1  

Thành phố cũ của Tộc Đại Thụ, dù bị Hắc Khí xâm nhập nhưng Tộc Đại Thụ vẫn cố chấp bảo vệ Đá Tạo Hóa.

Vị trí

Vị trí

Bản đồ

Bản đồ

Boss

Boss 1

Sinh lực: 72,900,000 (Dễ) / 182,300,000 (Khó)

Thời gian: 8:00

Ma Thụ Cuồng Nộ

Boss 2

Sinh lực: 78,000,000 (Dễ) / 195,000,000 (Khó)

Thời gian: 7:00

Samla

Boss 3

Sinh lực: 110,480,000 (Dễ) / 276,200,000 (Khó)

Thời gian: 10:00

Đại Thụ Ma Vương

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ hàng ngày

Người tha hương

Nhiệm vụ linh động

Kết cục của Kẻ thủ hộ (Dễ)

Kết cục của Kẻ thủ hộ (Khó)

Vật phẩm rơi

Hướng dẫn

Boss 1

Boss 2

Boss 3

Bình luận: