Nguyên Liệu - Học Viện Blade & Soul
Hướng dẫn sử dụng học viện
Trắc nghiệm vui

Nguyên Liệu

Muối may mắn

06.12.2017

Muối may mắn

Công dụng Sử dụng để đổi lấy vật phẩm Sự kiện trong Cửa hàng Thương Long. Cách sở hữu Nhận được khi mở Rương sự kiện đặc biệt Vườn Thiên Quy.

2,116
Xu thách đấu tinh nhuệ

06.12.2017

Xu thách đấu tinh nhuệ

Công dụng Nguyên liệu chế tạo Bang hội. Cách sở hữu Trao đổi bằng 1000 Đậu thần tại Thương gia Đậu thần, yêu cầu phải đạt thứ hạng Bạch Kim 1vs1 hoặc 3vs3 trở lên.

744
Đá biến đổi thượng hạng Sương Bạc

06.12.2017

Đá biến đổi thượng hạng Sương Bạc

Công dụng Nguyên liệu cường hóa. Cách sở hữu Có khả năng nhận được khi Chuyển hóa 4 Đá biến đổi Sương Bạc, 50 Linh thạch, 50 Linh đơn, 12 Nguyệt thạch, 12 Tiên đơn và 60 vàng.

1,644
Mảnh vỡ Bão Tố

05.12.2017

Mảnh vỡ Bão Tố

Công dụng Nguyên liệu cường hóa. Có thể sử dụng để đổi lấy Vệ hồn Cuồng Phong trong Cửa hàng Thương Long. Cách sở hữu Tiêu diệt Boss tại Đồng Linh Thạch có khả năng nhận được Mảnh vỡ Bão Tố hoặc trao đổi tại Thương gia Chiến Trường bằng 400 Thanh long. Thực hiện…

2,649
Mảnh Tinh vân

04.12.2017

Mảnh Tinh vân

Công dụng Nâng cấp vũ khí Sao Băng/Thiên Thạch. Cách sở hữu Hoàn thành các Phụ bản Anh hùng cấp 50 hoặc hoàn thành 3 trên 7 nhiệm vụ Thử thách ngày vào các ngày thứ 3, 5, 7 và Chủ Nhật sẽ nhận được Mảnh Tinh Vân.

2,501
Nước thánh thiên giới

04.12.2017

Nước thánh thiên giới

Công dụng Nâng cấp chắc chắn Hồn lực Hồng Môn từ cấp 5 đến 10. Cách sở hữu Chuyển hóa từ 1 Nước thánh Hồng môn, 1 Ngọc Thiên Mệnh và 30 vàng. Có khả năng thất bại.

1,446
Ngọc Thiên Mệnh

04.12.2017

Ngọc Thiên Mệnh

Công dụng Nâng cấp vũ khí Sao Băng/Thiên Thạch, nâng cấp chắc chắn Hồn lực Hồng Môn từ cấp 5 đến 10, chế tạo Nước thánh thiên giới. Có thể gửi qua thư cho các nhân vật trong cùng tài khoản. Cách sở hữu Hoàn thành 3 trên 7 nhiệm vụ Thử thách ngày vào…

1,599

26.09.2017

Rương tiếp tế tổng hợp

Khi mở nhận được tất cả các vật phẩm trong rương mỗi loại một cái. Cách sở hữu Nhận được từ tất cả các nghề Chế tạo/Thu thập

720