Học Viện Blade & Soul - Vũ khí Hệ phái
Hướng dẫn sử dụng học viện
Trắc nghiệm vui

Vũ khí Hệ phái

Xem chi tiết về cách nâng cấp Vũ khí chính các Hệ phái tại xem tại đây.

Dưới đây là danh sách vũ khí của các hệ phái:

Kiếm – Kiếm Sư

Vũ khí Yêu cầu cấp độ
Kiếm Luyện tập 1
Kiếm Đồng  4
Kiếm Thiên Lĩnh 6
Kiếm Đồng thau 11
Kiếm Lục Lam 11
Kiếm Điềm gở 14
Kiếm đồng xanh 16
Kiếm Anh hùng Lục Lam 18
Kiếm Yêu ma 20
Kiếm Sắt 21
Kiếm Đại Mạc 24
Kiếm Sắt thô 26
Kiếm Quỷ vàng 29
Kiếm Bọ cạp 33
Kiếm Hắc Thạch 34
Kiếm Anh hùng Đại Mạc 34
Kiếm Hỏa Ngục 36
Kiếm Băng giá 36
Kiếm Bạch Liên 37
Kiếm Sói thần 37
Kiếm Thủy Nguyệt 37
Kiếm Mục Điếm 39
Kiếm Giác Ngộ 40
Kiếm Thống Soái 40
Kiếm Vạn Lĩnh 42
Kiếm Anh hùng Thủy Nguyệt 42
Kiếm Simyu 45
Kiếm Chúa nhện 45
Kiếm Hải tặc 45
Kiếm Qilyn 45
Kiếm Minou 45
Kiếm Phong thần 45
Kiếm Thịnh Nộ 45
Kiếm Cá Mập 45
Kiếm Ác Nữ 45
Kiếm Chiến Binh 45
Kiếm Mạ Bạc 45
Kiếm Mạ Vàng 45
Kiếm Be Ido 45
Kiếm Đấu Mệnh 45
Kiếm Hổ Phách 45
Kiếm Ác Quỷ 46
Kiếm Ngục Talus 46
Kiếm Đại Vương 48
Kiếm Người Tuyết 48
Kiếm Đại Phong 50
Kiếm Sấm Sét 50
Kiếm Mãng Xà 50
Kiếm Lồng Đèn 50
Kiếm Bọ Cạp 50
Kiếm Chiến Thần 50
KIếm Tuyết Ngọc 50
Kiếm Cuồng Loạn 50
Kiếm Rực Lửa 50
Kiếm Thiên Mệnh 50
Kiếm Đấu Yêu Ma 50
Kiếm Bão Tố 50

*Lưu ý: <còn cập nhật>

Pháp thủ – Pháp sư

 

Vũ khí Yêu cầu cấp độ
Pháp thủ Luyện tập 1
Pháp thủ Đồng 4
Pháp thủ Thiên Lĩnh 6
Pháp thủ Đồng thau 11
Pháp thủ Lục Lam 11
Pháp thủ Điềm gở 14
Pháp thủ đồng xanh 16
Pháp Thủ Anh hùng Lục Lam 18
Pháp thủ Yêu ma 20
Pháp thủ Sắt 21
Pháp thủ Đại Mạc 24
Pháp thủ Sắt thô 26
Pháp thủ Quỷ vàng 29
Pháp thủ Bọ cạp 33
Pháp thủ Hắc Thạch 34
Pháp Thủ Anh hùng Đại Mạc 34
Pháp thủ Hỏa Ngục 36
Pháp thủ Băng giá 36
Pháp thủ Bạch Liên 37
Pháp thủ Sói thần 37
Pháp thủ Thủy Nguyệt 37
Pháp thủ Mục Điếm 39
Pháp thủ Giác Ngộ 40
Pháp thủ Thống Soái 40
Pháp thủ Vạn Lĩnh 42
Pháp Thủ Anh hùng Thủy Nguyệt 42
Pháp thủ Simyu 45
Pháp thủ Chúa nhện 45
Pháp thủ Hải tặc 45
Pháp thủ Qilyn 45
Pháp thủ Minou 45
Pháp thủ Phong thần 45
Pháp thủ Thịnh Nộ 45
Pháp thủ Ác Nữ 45
Pháp thủ Mạ Bạc 45
Pháp thủ Mạ Vàng 45
Pháp Thủ Be Ido 45
Pháp Thủ Cá Mập 45
Pháp Thủ Chiến Binh 45
Pháp Thủ Đấu Mệnh 45
Pháp thủ Hổ Phách 45
Pháp Thủ Ác Quỷ 46
Pháp Thủ Ngục Talus 46
Pháp Thủ Đại Vương 48
Pháp Thủ Người Tuyết 48
Pháp Thủ Đại Phong 50
Pháp Thủ Sấm Sét 50
Pháp Thủ Mãng Xà 50
Pháp Thủ Lồng Đèn 50
Pháp Thủ Bọ Cạp 50
Pháp Thủ Chiến Thần 50
Pháp Thủ Tuyết Ngọc 50
Pháp Thủ Cuồng Loạn 50
Pháp Thủ Rực Lửa 50
Pháp Thủ Thiên Mệnh 50
Pháp Thủ Đấu Yêu Ma 50
Pháp Thủ Bão Tố 50

 


*Lưu ý: <còn cập nhật>

 

Bình luận: