Lớp học Hệ phái - Blade & Soul Vietnam

Lớp học Hệ phái

Xin chào các Võ hiệp,

Lớp học Hệ phái là một series livestream được phát sóng trên các kênh Fanpage và Garena Live của Blade & Soul Việt Nam. Trong mỗi số của Lớp học Hệ phái, BLV Mạnh An, MC Phương Anh cùng một khách mời đặc biệt sẽ giúp các bạn nắm được cách sử dụng hệ phái của mình một cách hiệu quả nhất.

Các tập đã phát sóng của Lớp học Hệ phái

Kiếm Sư

Võ Sư

Pháp Sư

Kiếm Vũ

Sát Thủ

Triệu Hồi Sư

Cuồng Long