Danh sách Vật phẩm khuyến mãi hàng ngày (27/08) - Blade & Soul Vietnam

Danh sách Vật phẩm khuyến mãi hàng ngày (27/08)

Xin chào anh em Võ hiệp,

Chúng tôi xin được gửi đến các vật phẩm Khuyến mãi hàng ngày trong Cửa hàng Kim Cương F9. Chúng sẽ giúp ích rất nhiều cho anh em Võ hiệp trong quá trình phiêu lưu ở thế giới Blade & Soul đấy!-*-

Danh sách vật phẩm Mô tả Số lượng có thể mua
Thuốc 30,000 máu Hồi phục 30,000 Sinh lực, Tăng Hồi Sinh lực 200 trong 10 phút, cộng dồn 5 lần 10
Rương bí kíp Cửa hàng Thương Long Khi mở có xác suất nhận được các phần thưởng Bí kíp dùng để mở khóa kỹ năng tăng sức mạnh cho nhân vật. 2
Kết tinh Linh Thạch Một trong những nguyên liệu cần dùng trong việc nâng cấp hầu hết mọi trang bị. 10
Linh Đơn Có thể phân tách ra Kết tinh Linh Đơn, một trong những nguyên liệu cần dùng trong việc nâng cấp hầu hết mọi trang bị. 10
Nguyệt Thạch Có thể phân tách ra Kết tinh Nguyệt Thạch, một trong những nguyên liệu cần dùng trong việc nâng cấp hầu hết mọi trang bị. 5
Ngọc Hỏa Ngục Một trong những nguyên liệu để nâng cấp Vũ khí PvP Bão Tố 5
Đá Đen Nguyên liệu nâng cấp Vũ khí Vua Quạ, Vòng Tay 5
Nguyên tố quý hiếm  Nguyên liệu cần thiết nhất để Chế tạo vật phẩm có thể giao dịch được của các nghề Chế tạo/Thu thập. 2

Bình luận: