Danh sách Vật phẩm khuyến mãi hàng ngày (03.12) - Blade & Soul Vietnam

Danh sách Vật phẩm khuyến mãi hàng ngày (03.12)

Xin chào anh em Võ hiệp,

Chúng tôi xin được gửi đến các vật phẩm Khuyến mãi hàng ngày trong Cửa hàng Kim Cương F9. Chúng sẽ giúp ích rất nhiều cho anh em Võ hiệp trong quá trình phiêu lưu ở thế giới Blade & Soul đấy!

-*-

Lưu ý: Những vật phẩm này sẽ chỉ được bán trong ngày hôm nay và sẽ được khởi tạo lại vào ngày mai