Danh sách các tài khoản bị ban - Tháng 5/2018 - Blade & Soul Vietnam

Danh sách các tài khoản bị ban – Tháng 5/2018

Xin chào các Võ hiệp,

Như đã đưa tin, Blade & Soul Việt Nam sẽ hoàn toàn không dung túng cho bất kỳ  trường hợp nào gian lận hoặc can thiệp/chỉnh sửa tập tin game, vi phạm các điều khoản của trò chơi. Các hành vi này sẽ luôn bị xử phạt thích đáng để đảm bảo công bằng giữa người chơi với nhau.

Ngày hôm nay, chúng tôi đã phát hiện ra một số trường hợp đã cố tình vi phạm. Đối với các tài khoản sử dụng phầm mềm hack, các tài khoản này sẽ bị ban vĩnh viễn.

Danh sách các tài khoản bị khóa

(*) Danh sách được cập nhật trong tháng 4 và tháng 5:

Thời gian Tên nhân vật Lý do
15/05/2018 20:02 Satami Yun Hack Tốc độ
22/05/2018 03:56 Kúnconzzz Hack Tốc độ
24/04/2018 23:33 Trẻ Trâu9 Hack Tốc độ
24/04/2018 23:48 Như Ngọc Hack Tốc độ
23/05/2018 08:38 S11185 Hack Tốc độ
16/05/2018 06:46 Gấu Hạo Hack Tốc độ
18/05/2018 17:36 Nonon Nonon Hack Tốc độ
13/05/2018 17:15 Lão Béo Hack Tốc độ
24/04/2018 11:04 Hoanchau Hack Tốc độ
16/05/2018 07:12 Jerrytrang Hack Tốc độ
06/05/2018 18:36 Dg Tiểuhổ Hack Tốc độ
16/05/2018 05:27 Dg Mèo Hack Tốc độ
06/05/2018 23:54 Tamsuat Hack Tốc độ
25/04/2018 15:43 Kuroko10136 Hack Tốc độ
07/05/2018 17:28 S10117 Hack Tốc độ
23/05/2018 07:50 S11187 Hack Tốc độ
19/05/2018 09:32 Kawaiii Shidon Hack Tốc độ
14/05/2018 21:28 Fắc Hack Tốc độ
16/05/2018 20:29 Power177 Hack Tốc độ
19/05/2018 05:58 Beyoncé Halo Hack Tốc độ
06/05/2018 23:13 Shir0 Hack Tốc độ
15/05/2018 22:34 Gunnerspyke Hack Tốc độ
15/05/2018 21:45 Mirror Mei Hack Tốc độ
26/04/2018 15:09 S10138 Hack Tốc độ
16/05/2018 22:49 Ezio01 Hack Tốc độ
26/04/2018 03:03 Cherries Hack Tốc độ
21/05/2018 10:20 Kendo Spirit Hack Tốc độ
30/04/2018 22:17 Shluxuryvn Hack Tốc độ
20/05/2018 15:20 Ấy Ơii Hack Tốc độ
10/05/2018 02:10 Lãng Tữ Hack Tốc độ
26/04/2018 14:25 S10137 Hack Tốc độ
16/05/2018 13:03 S111196 Hack Tốc độ
21/05/2018 18:53 Satsukj Hunter Hack Tốc độ
03/05/2018 12:03 Hố Hố Hack Tốc độ
15/05/2018 22:28 Nemochan Hack Tốc độ
16/05/2018 11:48 S11195 Hack Tốc độ
17/05/2018 14:10 Nguyệt Mê Hack Tốc độ
02/05/2018 13:43 Frelia Hack Tốc độ
16/05/2018 20:02 Lac Loigun Hack Tốc độ
10/05/2018 18:37 Miu111 Hack Tốc độ
28/04/2018 15:58 Shikudo Hack Tốc độ
06/05/2018 20:54 Mưu Hènn Hack Tốc độ
17/05/2018 23:31 Light Bullet Hack Tốc độ
18/05/2018 18:37 Miss Bayonetta Hack Tốc độ
16/05/2018 15:04 Gunchaos Hack Tốc độ
23/05/2018 03:36 Taidobae Hack Tốc độ
25/04/2018 10:58 Kagami9 Hack Tốc độ
20/05/2018 03:32 S11193 Hack Tốc độ
25/04/2018 20:35 Tieu Nại Hack Tốc độ
16/05/2018 16:44 S111194 Hack Tốc độ
14/05/2018 11:52 Grimoire Hack Tốc độ
18/05/2018 03:03 Bé Sen0 Hack Tốc độ
15/05/2018 23:34 Buồnvôtận Hack Tốc độ
15/05/2018 15:25 Beetle Halo Hack Tốc độ
20/05/2018 11:21 Samuelvn Hack Tốc độ
11/05/2018 11:45 S10142 Hack Tốc độ
17/05/2018 16:00 Yamisu Neko Hack Tốc độ
14/05/2018 20:20 Bronze Sin Hack Tốc độ
30/04/2018 17:24 Allfm Hack Tốc độ
25/04/2018 05:00 Samo Hack Tốc độ
10/05/2018 00:01 G B Hack Tốc độ
27/04/2018 17:12 Laerl3iii Hack Tốc độ
24/04/2018 16:43 S10133 Hack Tốc độ
15/05/2018 21:43 Bắnphát Baymàu Hack Tốc độ
06/05/2018 02:44 Bờm Tits Hack Tốc độ
15/05/2018 23:05 Crazy Guner Hack Tốc độ
26/04/2018 12:14 Ula King Hack Tốc độ
15/05/2018 23:11 Ngockieu Trinh Hack Tốc độ
16/05/2018 05:52 Hahahohohihi Hack Tốc độ
06/05/2018 23:01 Ryuuji Kengo Hack Tốc độ
02/05/2018 00:56 S10139 Hack Tốc độ
18/05/2018 00:10 Cu Gân Hack Tốc độ
04/05/2018 05:08 Tân Hạo Hack Tốc độ
23/05/2018 00:08 Death Plus Hack Tốc độ
17/05/2018 18:10 Jin Sin Hack Tốc độ
20/05/2018 05:03 S11192 Hack Tốc độ
17/05/2018 10:12 Babylđánglyêu Hack Tốc độ
15/05/2018 19:32 Two Shot Hack Tốc độ
22/05/2018 15:16 Naiiiiiiiiiii Hack Tốc độ
24/04/2018 23:54 Tiểulinhcôcô Hack Tốc độ
12/05/2018 12:40 S10144 Hack Tốc độ
02/05/2018 15:57 Mèo C4 Hack Tốc độ
27/04/2018 23:49 Evil36 Hack Tốc độ
18/05/2018 15:38 Zzikai Hack Tốc độ
15/05/2018 23:01 Clara Croft Hack Tốc độ
21/05/2018 22:34 Miesan Hack Tốc độ
23/05/2018 10:52 S11184 Hack Tốc độ
17/05/2018 23:42 Double Range Hack Tốc độ
15/05/2018 19:14 Sóclọsư Hack Tốc độ
15/05/2018 23:40 Huysojo Hack Tốc độ
04/05/2018 23:36 Uzzu Hack Tốc độ
16/05/2018 01:59 Yamaru Hack Tốc độ
16/05/2018 15:12 Yzuri Sahana Hack Tốc độ
14/05/2018 01:32 Noah Hack Tốc độ
05/05/2018 18:46 Tinymagic Hack Tốc độ
29/04/2018 05:39 Kocacola Hack Tốc độ
20/05/2018 09:56 Meme Oshino Hack Tốc độ
16/05/2018 18:07 Xyzfom Hack Tốc độ
19/05/2018 22:07 Koytolove Hack Tốc độ
15/05/2018 21:29 Kaminashi Hack Tốc độ
16/05/2018 03:14 Servant Gunner Hack Tốc độ
15/05/2018 23:25 Sir Meon Hack Tốc độ
17/05/2018 02:53 Naảar Hack Tốc độ
24/04/2018 02:12 Nhóc Jumi Hack Tốc độ
24/04/2018 12:49 Gaminghc Hack Tốc độ
16/05/2018 17:24 Nha Le Hack Tốc độ
14/05/2018 20:13 Thánhdyt Hack Tốc độ
21/05/2018 21:43 Bibooo Hack Tốc độ
30/04/2018 18:03 Exo N Hack Tốc độ
20/05/2018 02:24 Best Die11 Hack Tốc độ
15/05/2018 20:13 S11197 Hack Tốc độ
15/05/2018 23:34 Rốn Lồi Hack Tốc độ
06/05/2018 02:32 Seductive Bunny Hack Tốc độ
13/05/2018 09:18 Hionthebugr Hack Tốc độ
15/05/2018 23:47 Anh Baov Hack Tốc độ
15/05/2018 23:37 Uchida Aiko Hack Tốc độ
29/04/2018 12:32 Taijutsu Rinji Hack Tốc độ
03/05/2018 18:01 Vian Vũ Hack Tốc độ
01/05/2018 16:48 Isa Clover Hack Tốc độ
11/05/2018 10:17 Namizzz Hack Tốc độ
07/05/2018 16:57 Annn Vy Hack Tốc độ
17/05/2018 23:29 Max Pow Hack Tốc độ
29/04/2018 23:20 Pinglovez Hack Tốc độ
14/05/2018 22:15 Venus Jena Hack Tốc độ
27/04/2018 20:16 Em Đẹpkhông Hack Tốc độ
21/05/2018 12:39 Bắncái Dínhluôn Hack Tốc độ
20/05/2018 17:59 Mye Hack Tốc độ
02/05/2018 18:30 Nekomoe Shizuka Hack Tốc độ
19/05/2018 15:56 Gunizthabest Hack Tốc độ
24/04/2018 17:06 The Flames Hack Tốc độ
29/04/2018 21:26 Kpoiuy Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
04/05/2018 20:28 Fhliywbnykb Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
27/04/2018 19:49 Tyn Neko Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
26/04/2018 17:31 Gazua Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
01/05/2018 23:59 Lapzci Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
24/04/2018 23:13 Dyfli Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
17/05/2018 03:47 Fogozpylkmz Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
04/05/2018 20:34 Gcohqbqexwx Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 17:05 Yundae Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
04/05/2018 20:40 Mdrnhwlkycg Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
03/05/2018 20:35 Glkji Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
26/04/2018 02:52 Kjhb Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
23/05/2018 16:25 Phytocare Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
24/04/2018 18:38 Vaxxss Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
01/05/2018 20:16 Hsoboutttva Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 01:32 Hlukcbfwyss Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 01:32 Exkyqoaecov Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
26/04/2018 17:24 Sidjhxuptcp Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
17/05/2018 04:19 Ihbasqkriqu Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 19:15 Afghfgho Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
26/04/2018 17:29 Yickkmflcys Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
01/05/2018 22:26 Ufvutlrzeej Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
20/05/2018 23:33 Mochiru Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 01:32 Aqklhcghlkh Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
02/05/2018 00:38 Jkop Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
01/05/2018 20:14 Ozyratgaifb Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 01:36 Gfwisiqhdvt Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 02:30 Lkoxkpuxfri Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
29/04/2018 20:24 Jjhuhl Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
26/04/2018 17:32 Zgmznqciivn Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
17/05/2018 03:49 Nlgdoitxium Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
23/05/2018 23:00 Xiao L6 Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 19:12 Kdnmbs Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
14/05/2018 08:06 Www Se Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
24/04/2018 20:44 Pjhuytg Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
02/05/2018 20:22 Pcjfyoambri Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 17:10 Koiuo Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
02/05/2018 00:25 Pkjhui Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
09/05/2018 11:35 Knbs Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
03/05/2018 19:42 Bunnieee Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
01/05/2018 22:23 Giiunpajvbs Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
24/04/2018 23:46 Fyring Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
24/05/2018 15:52 Ojejlfilalm Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 16:42 Deqtmkaflck Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
01/05/2018 23:59 Huohuo Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 01:36 Dolgdcdskev Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
01/05/2018 22:18 Eyszfdapfaw Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
24/05/2018 16:26 Jisnucfcgfy Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
02/05/2018 00:51 Njhgh Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 01:36 Qfzudqhvwoq Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
24/04/2018 23:13 Gfdcv Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
09/05/2018 02:08 Hduyi Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 01:36 Uxfqeksgcin Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 01:27 Unix Cat Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
26/04/2018 08:44 Kjhuyq Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 08:12 Khsbnoptzdl Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
02/05/2018 20:27 Oajrwybpvho Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
01/05/2018 23:59 Qingritian Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
24/04/2018 20:03 Khgbbm Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
17/05/2018 04:27 Luxeozonqke Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 21:51 Bhgfyy Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
26/04/2018 17:27 Yplcksnwokf Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
26/04/2018 17:26 Loehpzizsym Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
17/05/2018 03:51 Klpakcgjsvt Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 01:36 Dcbpzzxkyoa Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
24/04/2018 19:53 Jhuyt Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
24/05/2018 09:27 Jqueen Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
24/04/2018 20:13 Kdfssc Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
24/04/2018 19:43 Birdea Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
02/05/2018 20:24 Rcpafswdixp Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
01/05/2018 22:17 Ncuwdbudddu Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 01:32 Pvmuagvvcfp Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
02/05/2018 20:25 Ekjnzwndtxr Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 01:50 Ksdsa Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
24/04/2018 23:13 Njhytr Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 01:36 Bcnlzrluloe Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
29/04/2018 20:35 Nhgjkk Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 02:27 Vrdkkhxlvvh Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 17:04 Qintey Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 01:32 Zbxrfhdqfab Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
15/05/2018 23:27 Eo1 Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
24/04/2018 20:14 Huytg Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 01:31 Jgfrre Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
17/05/2018 03:55 Flnrmgdwctr Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
02/05/2018 00:38 Ujhklmb Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
16/05/2018 22:54 Rclqhlwtxgv Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
27/04/2018 02:12 Baciu Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
24/04/2018 19:48 Jiby Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
01/05/2018 20:19 Jlzpnbjdyjc Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
02/05/2018 01:39 Kjhgds Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
17/05/2018 04:21 Vklgyhnjupn Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 01:36 Myezgumikvk Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
01/05/2018 22:20 Eyejgeuycfr Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
24/04/2018 19:54 Mzuxhi Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 22:38 Adsrty Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
24/04/2018 20:44 Ayiere Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
02/05/2018 20:18 Xrnygokaayz Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
04/05/2018 20:29 Uetxvvfzvbe Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 01:17 Hdzfsxjmmfe Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
24/05/2018 17:02 Oxeisyzxcyh Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
01/05/2018 00:32 Ksnjhxc Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
14/05/2018 08:08 Guitetol Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
24/04/2018 19:48 Zanen Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 01:36 Uvwmwyslvfl Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 00:53 Hlkdsfs Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
03/05/2018 13:08 Namori Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
17/05/2018 04:13 Qihxrunqold Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 17:10 Kmnbhg Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
09/05/2018 11:35 Dhgfkj Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
02/05/2018 02:35 Usuk Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 01:32 Txqbjslogsy Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
29/04/2018 20:24 Gobono Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
10/05/2018 09:55 Jê Su Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
01/05/2018 12:55 Ksdwada Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
24/04/2018 19:54 Gcrt Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
15/05/2018 18:31 Lizee Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
01/05/2018 14:25 Kvngh Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
02/05/2018 00:38 Nkjo Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 02:49 Agxyiohczuy Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
01/05/2018 20:22 Pxuqrooyyjp Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
01/05/2018 20:21 Wmbwvzrnizq Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
26/04/2018 08:02 Vlbfqpkfpmd Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 22:55 Kjhnbm Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
24/04/2018 21:46 Lrumwvmappp Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 17:10 Solson Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 17:10 Kokjmb Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
08/05/2018 11:45 Gjhgy Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
24/04/2018 23:14 Ganueg Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 08:09 Hhxiccuupev Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 01:14 Tcyjwvljyuk Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 17:10 Szxsdc Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
24/04/2018 23:46 Rjing Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 02:46 Krkypveyhsv Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
24/04/2018 18:38 Cnmmp Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
02/05/2018 02:35 Dululu Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
29/04/2018 20:35 Tasdxx Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 01:36 Jcjpbbsofaf Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 17:10 Feken Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
09/05/2018 01:25 Wentong Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
27/04/2018 01:58 Playpiano Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
17/05/2018 03:53 Jngvivtjugg Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 02:48 Xrjsavahbpr Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 08:13 Akedtnbgkms Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
29/04/2018 20:57 Nhgfh Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
01/05/2018 23:59 Gikjh Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
01/05/2018 14:25 Yjhuk Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
02/05/2018 00:25 Uuhgf Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
02/05/2018 00:25 Mkjhyu Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 13:13 Abyss Light Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 01:32 Jiglkfbcnpm Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
01/05/2018 14:25 Gsdasdv Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
24/04/2018 20:45 Knmvtcleqou Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
24/04/2018 20:13 Buding Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
24/04/2018 23:13 Baeon Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
17/05/2018 04:25 Xzbhslzexrj Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
02/05/2018 20:29 Gjaxcbvzung Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
02/05/2018 02:35 Lulalal Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
29/04/2018 20:35 Dyruhh Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
14/05/2018 08:03 Erge Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
01/05/2018 22:22 Prlyfbejbwh Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
09/05/2018 01:25 Tiannuomi Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 08:17 Eigfcsdcyrl Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
17/05/2018 04:16 Mdjxrcwpexo Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
27/04/2018 02:15 Debat Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
16/05/2018 12:12 Yvvxdclhzmk Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
30/04/2018 03:02 Blnny Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 08:15 Hlsgimnmbzm Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
24/04/2018 23:46 Rgjub Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
02/05/2018 01:39 Kjsd Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
24/04/2018 19:41 Bdfewf Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
01/05/2018 20:17 Wkzyvoyzvmf Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
29/04/2018 16:11 Yubabababababa Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
16/05/2018 12:20 Thienthuvongan Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
17/05/2018 03:57 Grkxcgbvddu Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 02:35 Sdfplvwqrhs Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 22:08 Hbvnzz Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
11/05/2018 19:32 Vg Stigma Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
02/05/2018 01:39 Mkjjkl Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 17:04 Inigh Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
26/04/2018 08:40 Linun Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
02/05/2018 00:25 Gjhgj Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
24/04/2018 23:14 Hgft Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 01:16 Eonpdgteluc Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 08:10 Woqgaehewrc Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 02:34 Agxamzirlbm Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
09/05/2018 01:25 Ruantangtang Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
04/05/2018 20:32 Jdwwdkortxw Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 13:36 Smileqq Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
03/05/2018 17:58 Gui Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
03/05/2018 17:56 Manli Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
03/05/2018 18:04 Jaoii Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
03/05/2018 18:00 Glzzz Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
03/05/2018 17:49 Koosi Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
03/05/2018 18:02 Fapio Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
03/05/2018 17:52 Pooil Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
04/05/2018 14:11 Countryo Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
04/05/2018 20:55 Mhrolgxyymc Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 01:32 Jsdicxqyiyc Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 01:32 Edzakvbnjcw Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 01:32 Pocraetfeya Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 01:32 Zmyzlrrmdwf Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 01:32 Bqukkovmeiq Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 01:30 Xenia8 Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
28/04/2018 16:27 Takermo Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
28/04/2018 16:26 Howeve Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
24/05/2018 01:35 Kxfxxhmgcjd Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 01:30 Qukchey Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 01:30 Yorkvo Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
28/04/2018 16:38 Sorryh Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
28/04/2018 16:42 Harbor Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
28/04/2018 16:47 Ulsses Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 16:59 Rankingo Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 16:58 Wadeo Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
28/04/2018 16:45 Queenier Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 01:32 Yxiddrthkss Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 01:32 Mtfnoawaodb Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
28/04/2018 16:35 Painterpam Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
28/04/2018 16:43 Ochoan Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 01:30 Toiaeon Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
28/04/2018 16:40 Rachelon Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 16:54 Valeriy Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
28/04/2018 16:49 Maicoim Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
28/04/2018 16:32 Silenceek Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 01:32 Wdrxfhohfrc Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 01:32 Ixwigigaigc Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 01:32 Bysgupixhhm Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 01:30 Yaobwmtoeoq Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 12:05 Imkmgvdzoep Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 12:09 Ixxzfxldgmo Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 12:11 Knnhwkvuztp Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 12:01 Ufbpivwqokb Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 12:07 Okgsovskhfu Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 12:04 Yoaogxmynlz Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 02:04 Hloiu Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 01:30 Hfdh Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 01:32 Ssvdrxynicw Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 01:55 Mdfj Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 01:14 Gjhksxc Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
25/04/2018 02:09 Pghfcbg Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
30/04/2018 23:44 Dkhkds Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
11/05/2018 14:49 Ooooooi Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
14/05/2018 17:42 Zxgs Aty1 Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 19:43 Xaemdnflkcb Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 16:21 Wmquocvzrqu Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
12/05/2018 20:41 Bbplemtcwpj Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
14/05/2018 23:24 Szcbgmmvqqy Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
14/05/2018 23:14 Aqedqdalhbh Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
18/05/2018 14:02 Quan Diệp Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 01:33 Cfgknmjhclq Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 01:33 Vfytjoaxqqt Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 01:33 Yzrcxsocsoa Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
14/05/2018 23:20 Hztytnzshaw Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 01:33 Lhipvtulwix Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 01:33 Favuegpqqvd Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 01:33 Jdzyzvsotgg Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 01:33 Rudcgjtcozx Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 01:33 Tkyxnvszvvd Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 01:33 Uahingwjykf Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 01:33 Npeepydjiis Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 19:07 Xzhthplvhrq Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 01:33 Cgykwxgndqp Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 01:33 Jkztprclyrz Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 01:33 Swiyxanjara Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
14/05/2018 23:10 Askxiak Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 01:33 Wzrkjbvvjzj Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 01:33 Nzpcjqlodvr Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 01:33 Erncydauwjc Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 01:33 Frxkzagilvu Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 01:33 Unemqyrwpev Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 01:33 Ckyodjbraoa Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 01:33 Frwhvcsqept Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
14/05/2018 23:33 Teznckffmly Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 01:33 Svsxizybixc Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
14/05/2018 23:16 Vqwtjmpaiwr Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
14/05/2018 23:31 Fwbdobsnemc Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 01:33 Fkiazthcxkm Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
14/05/2018 23:12 Adkdkswe2 Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 01:33 Shsylmoodpk Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
14/05/2018 23:22 Hzcrmbhpvmh Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
14/05/2018 04:04 Tvmxjlpyejg Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
14/05/2018 04:05 Rxmcbliyfwy Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
14/05/2018 04:16 Alcsjbpqokp Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
14/05/2018 04:09 Hodveaeiwqk Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 01:33 Fotfnrhrdch Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 01:32 Fzmhlgbndoh Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 01:32 Yhezmqxlybw Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 01:32 Yslvlalpdyn Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 00:27 Namnamnam Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 01:32 Pktdweetfwg Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
14/05/2018 22:11 Wuyuztwgbvv Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 01:32 Gtbnkkabevp Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 01:32 Jdbjbamyjwn Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 01:32 Fwzyzwkrqzv Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
11/05/2018 18:23 Dalao Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
11/05/2018 17:42 Arrnlreglbc Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:05 Wfqlzhfxiaf Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 15:00 Cefxnrjbxda Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
11/05/2018 19:08 Zslgzugrzac Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 00:21 Sgioxttfnsy Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 13:55 Kytxaoxvepq Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
08/05/2018 07:45 Eevhsjqddgw Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 14:00 Fytmjxcvwsh Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 15:08 Akvpadeevri Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 00:18 Tdbydgkavco Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
12/05/2018 19:37 Wbtofsmglfg Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:12 Blrxtmzxygr Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 12:10 Rsqdeqsmuzu Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 12:03 Blhsqactgim Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
12/05/2018 19:40 Vrpyvyuoptp Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
12/05/2018 19:30 Mjdjyrihgdy Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:14 Ycbobaazetj Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 22:57 Pshzuqbsrat Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:12 Bjpzdrctovg Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
08/05/2018 07:51 Cproykmtoqx Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 20:35 Lsjgsmgfdcz Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 14:00 Hejfzgninqq Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 12:04 Tousqhkfncl Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:02 Iisnbnvzimp Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 15:00 Cjashtmdolg Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:15 Skatdysziiw Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 15:21 Bhodphlurrz Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:17 Wiblztqscri Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 02:02 Dwrpzftjpno Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:06 Lcurtnkvjlw Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 13:59 Jratsymtxog Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 23:03 Kajhxzrygaq Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 01:57 Xenhcxaetob Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
24/04/2018 18:16 Nguyênthịthuhà Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:11 Cgrjqztimzw Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
11/05/2018 18:57 Xeptcwbyeny Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:05 Dcnzlvplgvc Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 16:51 Dybrweomvxy Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 20:41 Ehyokcsiggd Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 14:56 Ednwuoiyxmw Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 02:07 Smgrdkthoke Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 15:07 Hidufhwpxwm Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 04:57 Univfywamrf Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
30/04/2018 08:21 Gongsu Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 01:32 Yrothyorgzs Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:17 Wjyzmobmecy Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:11 Yexufqesyxp Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 12:08 Lhpnfmlclxq Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:51 Rzakssoyswt Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 20:10 Icwqedircaf Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 15:04 Gfouyodxxit Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 14:34 Aecnihesgdr Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
08/05/2018 01:37 Gcnxnqonnxt Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 14:02 Kdbvthvvrwy Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 20:04 Skwmldspzib Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 14:52 Gcbdhcctwgd Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 14:58 Wupqxvwdvci Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 15:23 Defkfsdkxts Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 23:17 Dgizzogvmos Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:18 Bmsxuyhlscm Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
12/05/2018 20:31 Awgzpxpejff Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:11 Dzokdxeklxh Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 14:56 Uuszbegbwfz Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 17:58 Wpmcjoewgay Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
08/05/2018 07:54 Zvxsfohemko Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
12/05/2018 20:29 Zgkyvkeiruw Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:08 Vfrpflrnajl Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 14:55 Ittdxoprzwe Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
11/05/2018 19:05 Gqxxjqhprtb Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:10 Zwwovnmmvrk Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
08/05/2018 03:52 Fcyozdyvuda Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 01:57 Ytdchelqxfs Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
12/05/2018 20:34 Lieswzjjhig Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 12:06 Gpfuomeqyno Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 13:58 Hiftzsanwvu Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 02:22 Ldoadshxlxp Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
11/05/2018 18:59 Moynndtpwwf Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 13:53 Rqgorntixmt Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 20:02 Xybudheagpu Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
08/05/2018 03:55 Mdiyqkrthgp Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:15 Yvzjqerankd Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 04:39 Vrqzhzewyeg Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 12:05 Kbradpwkpdb Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 12:08 Lkhxwnbgqdv Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
08/05/2018 01:42 Wwluuiannip Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:09 Qfcpasyymke Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 12:09 Yohniywbkwh Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
11/05/2018 19:25 Fzwbbnrxniv Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 20:07 Snhmvuedvqs Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 15:02 Ogcgvohhzqp Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 12:10 Wutfcloeyes Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:19 Bwrfuhsyjfp Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 13:55 Unzsmgsbpll Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 13:55 Wgwcmtujibx Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 13:54 Mfgswfotaxd Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 15:25 Gotuzaihrzh Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:11 Xctgytypkhg Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 14:50 Vqwdwxuflnd Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
08/05/2018 01:34 Vfopkdydkan Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:17 Kwmxihncruk Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 14:31 Ibarxcklgyz Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 00:26 Lebrsxhtblf Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 14:04 Vptzxfdeucy Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 20:35 Szjojutvnpn Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 13:56 Bqtntxarfte Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:15 Syrdeqfritb Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:17 Hknfiaylkgc Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 04:36 Mgildupgjer Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 23:27 Cnbsxhpvenp Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:12 Yuarnbasfgv Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 15:25 Fogvstfnixd Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 14:03 Gzujyozfgjm Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 02:09 Eyhfueiljrh Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 15:10 Xcltuznhitm Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
08/05/2018 23:13 Tanlbanfpiy Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:05 Uldvwcveeqe Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
08/05/2018 02:40 Nxjrllsdlwq Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 01:30 Wwmxirpswpc Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:14 Ydpocgcwmsi Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:20 Zirhmcojwet Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:36 Rbpvbxbwsjs Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
14/05/2018 04:24 Whxswxteshq Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:13 Wofecubhgnp Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:12 Kmmnfegxyra Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:08 Nyskofzzxew Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:06 Lorbtcupafb Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
11/05/2018 17:44 Udpbhybbjfp Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:10 Fcfqhcfrbdx Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 00:21 Hqvtklusdlt Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 15:09 Aswoipdtwvx Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
08/05/2018 23:06 Gyacxygcfqh Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
11/05/2018 19:01 Wynidgqtqca Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
08/05/2018 04:00 Sknkbmgedxv Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 15:00 Gzqgsucjzhp Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 13:57 Aaperavawbc Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 01:58 Yefeienetfo Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 20:15 Jryvnojfkjr Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 23:08 Wmvhazpdybb Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 02:06 Cjjdxdurgdf Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:05 Usfqkcnsbgp Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 01:54 Khtpjhbppfq Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 23:10 Fughbupxmfo Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:05 Tylsbszxziu Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 14:48 Zjljbuxhukp Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 16:27 Obmhtqzyvkr Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 15:01 Ylvvothcrit Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:14 Tdbhzeqoojn Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 23:06 Ccetagvaxfl Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 02:09 Dcwwqzwzowd Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:15 Wjwmjdhzamj Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 00:25 Lkmgjqkbybl Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 15:19 Qwjapgysryb Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 13:57 Mgzmamkmfhp Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
08/05/2018 02:35 Ivrbjwwudbz Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:04 Ppsrpbrgosb Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 13:54 Biezhhhvgcr Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:05 Bxsltaqfaym Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 15:16 Usuinubtlbb Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:45 Zsvqirampfo Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 16:49 Swwcrtoazph Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
12/05/2018 20:35 Zjfoibnmwxs Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
08/05/2018 01:44 Orqxvgxnlif Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 16:53 Bfroamwkmyu Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
08/05/2018 02:38 Ostfnmrsswh Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 15:02 Tptuugubvnb Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:06 Kjpzfucbezj Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 14:51 Kyihnrofsui Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:54 Rpyohsxjbpg Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 16:25 Gdpsqwwbdcy Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 15:28 Prawmtgdobx Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 13:58 Ezopokpqhlf Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 15:14 Lgrkqpzgaad Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 02:19 Meiqogrotjy Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:20 Iseiqedozwu Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:42 Ltkqhsiinbh Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 14:54 Erdkaultjjx Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:48 Ueecfoazfkv Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 00:17 Xdjggougvrb Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
14/05/2018 23:18 Ofdhhewdptf Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:15 Occblmfgwpm Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 23:00 Unnehgjeehy Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:01 Rerbmlbuoaf Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:08 Gkugfgjzveo Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:09 Vewrsalhvmf Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 00:20 Bkqdhpynapg Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:13 Poxdklmrhry Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 12:07 Arlddeapmmq Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:20 Qqtvcbzuiwo Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:08 Lxgjqiomlxg Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 01:55 Riopxhtomzt Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:02 Ehvidxprkvr Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:06 Mfnumjycdwa Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
08/05/2018 02:32 Hbgdctnevqy Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 20:37 Hkiheodlpga Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
08/05/2018 02:29 Ycrwumlgudg Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 16:28 Fdwuolotyvs Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 02:25 Jmzgalmvrtf Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 12:13 Evhoheejntb Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:09 Qhijgcdkdwg Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:05 Xdimpoqrxzz Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
14/05/2018 22:22 Mstwyycgkmy Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
08/05/2018 01:31 Ssjwctzxpco Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 13:59 Ircjvewlxxz Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 14:02 Mjknfmbgyin Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 20:50 Yudidwcwhvl Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 14:58 Cxigwhppajh Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:11 Xgtulwebjpg Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 20:13 Kjcniwhicbd Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 15:22 Vrahhwvepwo Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:08 Zcgkantapzj Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 12:14 Opohmgpqqtp Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:03 Umbygklypli Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:08 Fbakepcidqp Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 15:05 Fdaxtlxefjx Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 02:04 Wybwcalvurd Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:20 Pamuycuejsv Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:20 Zfiwderchvb Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:09 Xfzrdokyzdh Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 16:47 Kqvaclqcaqy Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:05 Aeycavuasxp Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 17:59 Ithixumdssc Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 20:47 Yqrplwqsvcy Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 02:00 Ghlwoenkhol Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
12/05/2018 20:37 Lunlembekqk Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 23:29 Gfhizdnqcjr Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 15:09 Jqlefqtocvv Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 15:15 Fzbrezomnel Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
18/05/2018 09:11 Xximdsahzyn Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
08/05/2018 04:06 Oamlnozmmig Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
12/05/2018 20:39 Bygkavgkgsb Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 13:53 Koxfoacpflo Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 00:17 Dgvvlgikriy Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 20:34 Ernuimxcueb Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 13:56 Vmjmfjxrmnv Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:11 Guycuohxzoc Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:13 Aibvvqbyiyt Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 12:15 Oilnsnyabfy Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 23:23 Obszqjvpjas Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:11 Hrmgawvpepp Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 16:45 Myvjotlalwc Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:18 Ofiejtuwurj Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 13:57 Imifgbynmgq Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 15:18 Tjokepxrkiv Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
12/05/2018 19:34 Flybwyfeyds Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
08/05/2018 02:42 Qxibimmepai Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 16:55 Chgkwejffaj Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 04:47 Izqxumbttml Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:13 Kgeumtfhwcc Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 13:54 Wccxwzftxjw Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 14:46 Ensrwhspdzl Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 00:24 Gbotlhrcyse Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 15:03 Bbpksfrgmoj Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:05 Gaghuzfvtgf Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 00:23 Qtxqgytpyzj Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
08/05/2018 01:40 Tukwzwpkefv Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:16 Zdzsatoahcr Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:15 Vohzjljrhxv Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:09 Bmsbwibofnj Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
08/05/2018 23:17 Mdeiaercnzj Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 13:57 Qupmtsjjlxz Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 15:13 Nvguakykevv Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:18 Cwszipbvyjj Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 12:06 Qryqebpfopm Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 23:24 Kzffhyzicxy Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 14:58 Xavpldjnkdj Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
11/05/2018 17:45 Yoyovopbljz Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 15:12 Okyeipskfjn Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 14:55 Vsjirwejbme Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 13:59 Tzrugghvyed Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
14/05/2018 04:34 Cxtmpaiexur Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
08/05/2018 07:47 Jcnrtcmszqi Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 14:00 Jbagafnkmpi Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 01:32 Jrhgkybqtbc Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 16:43 Okkajtxminz Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 23:20 Nqnpcioqkwv Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 12:09 Wfrokwrsyca Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:16 Zcilwiqtukv Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
08/05/2018 23:08 Dlmhldszrwq Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 14:57 Bgqhnfvulkc Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:10 Lxobrddnhwu Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
11/05/2018 17:51 Eomjnpiimww Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 20:41 Zxifbcjftwr Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 20:39 Iyeqvzrfacx Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 14:01 Lhuluivwktt Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 17:58 Kutjqxnotit Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 12:06 Xvutjmzlprm Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:02 Kfakydvelzu Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 20:44 Fgjlbiitajb Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 20:32 Gwdejhzhbbs Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 01:34 Czfdgxzldva Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:08 Ywigzetstcj Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 15:21 Sttfpsdxymv Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
05/05/2018 01:32 Kjlwziwkioh Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 14:53 Rdaslbkaapf Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 04:46 Bmjvuncxnwm Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 16:57 Nfpigyxxdnb Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:14 Hauslmefgrh Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:12 Kehkczzttzf Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:20 Nhmsjooywod Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 15:19 Iemotcvyyjm Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 02:20 Qryyoasikul Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 20:32 Qmkpvovifgu Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 13:57 Rcwevzamiqz Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 13:53 Tnygtxtcxmz Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:02 Jwuknietfqs Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
07/05/2018 18:08 Dyazbwawsim Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
08/05/2018 08:02 Qobasfanmcc Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 14:01 Wewfjlitznl Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
11/05/2018 17:49 Cfkhubhguok Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 02:18 Gczyqiqxzfx Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 04:34 Kwahvlfjymu Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
08/05/2018 07:49 Dsfkrustvfh Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
19/05/2018 15:23 Xonqjmbuifo Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
11/05/2018 17:47 Urojvcelggt Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game
06/05/2018 02:24 Tbjsgrrrhky Can thiệp/Chỉnh sửa tập tin game

(Cập nhật) Xử lý các trường hợp chỉnh sửa tập tin game

Đối với các tài khoản can thiệp/chỉnh sửa tập tin game nằm trong các trường hợp sau, các tài khoản này sẽ bị cảnh cáo lần 1 và nhận hình phạt là bị ban trong vòng 3 ngày.

  •  Chỉnh sửa tập tin game để mod trang phục
  •  Chỉnh sửa tập tin game để thay đổi ngôn ngữ

Sau 3 ngày, các chủ tài khoản hãy liên hệ với đội ngũ hỗ trợ thông qua trang hotro.garena.vn, cung cấp các thông tin về tài khoản và thực hiện cam kết không tái vi phạm để chúng tôi tiến hành mở khóa tài khoản.

Quy trình để mở khóa tài khoản

  1. Người chơi có tài khoản bị khóa do Chỉnh Sửa Tập Tin Game sẽ liên hệ bộ phận CSKH sau 3 ngày từ lúc bị khóa
  2. Người chơi cam kết không tái vi phạm theo mẫu:
    Tôi là: “…” – chủ sở hữu của tài khoản “…” đã từng can thiệp, chỉnh sửa tập tin game và bị khóa tài khoản trong vòng 03 ngày. Tôi xin cam kết rằng sẽ không bao giờ tái phạm hành vi trên. Nếu có, tôi xin được đồng ý với phương án xử lý từ phía NPH: Khóa tài khoản Vĩnh viễn.
  3. Đội vận hành sẽ tiến hành kiểm tra phiếu và Mở Khóa trong vòng 24 tiếng

*Lưu ý: Các trường hợp vi phạm bị cảnh cáo lần 1 nếu tái phạm sẽ bị ban  tài khoản vĩnh viễn.

-*-

Hy vọng các Võ hiệp sẽ ngày càng nâng cao ý thức thi đấu và tôn trọng người chơi khác, qua đó giảm thiểu được và cao hơn là xóa bỏ những yếu tố không đẹp ra khỏi Blade & Soul Việt Nam.