Giới thiệu Trang bị mới: Huy Hiệu - Blade & Soul Vietnam

Giới thiệu Trang bị mới: Huy Hiệu

Xin chào các Võ hiệp,

Trong bản cập nhật mới Trường Vệ Long, một Trang bị mới cực kỳ quan trọng sẽ xuất hiện trong Blade & Soul Việt Nam, đó chính là Huy Hiệu, một trang bị cực kỳ quan trọng sẽ gắn liền với các Võ hiệp trong quá trình khám phá thế giới Blade & Soul.

Dưới đây là các thông tin cần biết về Huy Hiệu

Tầm quan trọng của Huy Hiệu

Huy Hiệu không trực tiếp tăng các chỉ số cho các nhân vật, nhưng chúng lại bổ trợ và tăng sát thương cho kỹ năng của nhân vật.

Có tất cả 6 loại Huy Hiệu để các Võ hiệp chọn lựa, bao gồm 4 Huy Hiệu Anh Hùng và 2 Huy Hiệu Huyền Thoại

Cách kiếm

  • Huy hiệu Anh hùng: Giao dịch trong Cửa hàng Thương Long. Mỗi loại Huy Hiệu sẽ tiêu tốn 15,000 Đào Tiên và 1 số nguyên liệu sau:
    • Huy Hiệu Tội Lỗi và Huy Hiệu Vô Tội cần thêm 50 Nguyệt Hoa Mờ Ảo
    • Huy Hiệu Hỗn Thiên và Huy Hiệu Rung Động cần thêm 50 Lông Quạ
  • Huy hiệu Huyền thoại: Bao gồm Huy Hiệu Vệ Long và Huy Hiệu Thiện Long, nhận được nhờ Giao dịch với NPC Hội Thương Long Suh Seyun tại Vườn Thiên Mệnh bằng một trong các vật phẩm sau: Quỷ khí của Tích Bại Vương, Trái Tim của Siêu Ma Linh hoặc Oán hận của Băng Niệm.

Quỷ khí của Tích Bại Vương (dành cho Pháp Sư, Thuật Sư, Triệu Hồi Sư) có thể nhận được khi đi Phụ bản Kho Vạn Kiếp (đánh Boss cuối)

Trái Tim của Siêu Ma Linh (dành cho Sát Thủ, Cuồng Long, Võ Sư, Xạ Thủ) và Oán hận của Băng Niệm (Kiếm Sư, Kiếm Vũ, Khí Công Sư) có thể nhận được khi đi Phụ bản Đền Bão Tố. (Boss 1 và Boss 2)

Chi tiết các loại Huy hiệu

Huy hiệu của Kiếm Sư

Huy Hiệu của Pháp Sư

Huy Hiệu của Võ Sư

Huy Hiệu của Cuồng Long

  

Huy hiệu của Kiếm Vũ

Huy hiệu của Sát Thủ

Huy Hiệu cho Triệu Hồi Sư

Huy Hiệu cho Khí Công Sư

Huy Hiệu cho Thuật Sư

Huy Hiệu cho Xạ Thủ

Bình luận: