Ra mắt chính sách hỗ trợ Đặc biệt 1 lần - Blade & Soul Vietnam

Ra mắt chính sách hỗ trợ Đặc biệt 1 lần

Xin chào các Võ hiệp,

Ngày hôm nay, Blade & Soul Việt Nam xin đưa thông báo về các chính sách hỗ trợ đối với những tài khoản bị mất vật phẩm.

Thời gian áp dụng

 • Bắt đầu từ ngày 01/07/2018 – vô thời hạn.
 • Áp dụng cho các tài khoản bị mất vật phẩm tính từ ngày 01.07 trở về sau.
 • Chỉ áp dụng tối đa trong vòng 3 tháng kể từ khi các Võ hiệp bị mất vật phẩm.

Đối tượng áp dụng

 • Áp dụng hỗ trợ cho các tài khoản bị Hack tài khoản và phá hủy vật phẩm.
 • Các trường hợp bị thao tác sai, vứt nhầm hoặc phá hủy nhầm vật phẩm.
 • Các trường hợp khác dẫn đến việc bị phá hủy vật phẩm, trang bị trong game.

Chính sách

 • Với chính sách này, các tài khoản có thể được khôi phục lại những vật phẩm đã bị phá hủy với những lỗi đã nêu ở mục trên. Những vật phẩm sẽ được hỗ trợ khôi phục và mức độ khôi phục bao gồm:
Loại vật phẩm Mức độ đền bù
Hỗ trợ Đặc biệt 1 lần Hỗ trợ thường
1 lần duy nhất/ Tài khoản
cho Chính sách Đặc biệt này
Không giới hạn số lần hỗ trợ
Vũ khí Dựa trên cấp độ xuất hiện trong clip Chỉ đền bù lại Vũ khí tương ứng cấp 1

(Đối với Vũ khí Sơ cấp chỉ hỗ trợ lại sơ cấp)

Ngọc và
Lỗ Ngọc
Dựa vào Ngọc và Lỗ Ngọc (gắn trên Vũ khí)
xuất hiện trong clip
Không
Trang sức Dựa vào loại Trang sức (nguyên tố) và cấp độ xuất hiện trong clip Hỗ trợ lại trang sức cùng loại (cùng nguyên tố) cấp 1

***(Đối với Trang sức Sơ cấp chỉ hỗ trợ lại sơ cấp)

Trang phục Hỗ trợ lại 5 trang phục mà người chơi từng sở hữu (Loại Trang phục không thể giao dịch). Người chơi cung cấp tên Trang phục để đối chiếu Không
Vệ hồn Dựa vào Loại/ Mảnh vệ hồn xuất hiện trong clip (Chỉ hỗ trợ Mảnh vệ hồn phong ấn, người chơi tự mở ra chỉ số ngẫu nhiên). Tối đa 8 mảnh Không
Hồn lực Dựa trên cấp độ xuất hiện trong clip Chỉ đền bù lại Hồn lực Hồng Môn – cấp 1
Vệ thạch Dựa trên cấp độ xuất hiện trong clip Chỉ đền bù lại Vệ thạch Hồng Môn – cấp 1
Hồn hiệu
+ Huy Hiệu
Dựa trên vật phẩm xuất hiện trong clip Không

Các lưu ý

 • Mỗi tài khoản chỉ được hỗ trợ 1 lần Duy nhất cho Chính sách hỗ trợ Đặc biệt 1 lần này. Các võ hiệp hãy cân nhắc trước khi sử dụng.
 • Phải có Clip quay lại cụ thể các vật phẩm bị mất để được hỗ trợ, nếu không có Clip của vật phẩm đó sẽ không được hỗ trợ. Chúng tôi khuyến cáo các Võ hiệp hãy chuẩn bị sẵn 1 Clip để khi cần có thể sử dụng.
  • Clip quay lại phải thể hiện rõ những Vật phẩm bị mất đã có trước đó (quay trước thời điểm bị mất) và Tên nhân vật bị mất.
 • Chỉ những Trang bị/ Vật phẩm được kiểm tra mà bị Vứt bỏ, Phá hủy hoặc bán vào Cửa hàng (mà không mua lại) mới được hỗ trợ. Nếu Vật phẩm/ Trang bị đó bị giao dịch, gửi thư, phong ấn, treo bán ở Chợ để chuyển qua tài khoản khác sẽ không được hỗ trợ.
 • Chỉ hỗ trợ những Vật phẩm/ Trang bị nằm trong danh sách nêu trên.
 • ***Riêng đối với các Trang bị Huyền thoại sơ cấp (Có thể bán vào Cửa hàng với giá 1000 Vàng), chúng tôi sẽ tiến hành trừ số lượng vàng tương ứng khi hỗ trợ lại vật phẩm sơ cấp đó (nếu kiểm tra cho ra kết quả vật phẩm này bị bán vào Cửa hàng). Nếu tài khoản không đủ số lượng vàng tương ứng sẽ không được hỗ trợ.
 • Khoảng thời gian xác định cho việc bị mất vật phẩm tối đa không quá 3 ngày, Ví dụ:
  • 01/07: Bị mất vật phẩm A
  • 02/07: Bị mất vật phẩm B
  • 04/07: Bị mất vật phẩm C
  • 07/07: Bị mất vật phẩm D
  • Vậy Khách hàng có thể chọn khung thời gian để sử dụng chính sách hỗ trợ Đặc biệt 1 lần theo một trong các cách dưới:
   • Khoảng thời gian cần hỗ trợ: 01/07 – 03/07 (Tối đa 3 ngày) => Nếu đúng sẽ nhận lại được Vật phẩm A và B
   • Khoảng thời gian cần hỗ trợ: 02/07 – 04/07 (Tối đa 3 ngày) => Nếu đúng sẽ nhận lại được Vật phẩm B và C
   • Khoảng thời gian cần hỗ trợ: 06/07 – 08/07 (Tối đa 3 ngày) =>  Nếu đúng sẽ nhận lại được Vật phẩm D
  • Trường hợp nếu vật phẩm A, B, C, D mất cùng một khoảng thời gian (ví dụ ngày 01.07) thì sẽ được hỗ trợ tất cả các vật phẩm A, B, C, D.
 • Thời gian bắt đầu tiến hành kiểm tra và hỗ trợ nhanh hay chậm kể từ lúc nhận được yêu cầu sẽ phụ thuộc vào số lượng yêu cầu được gửi về.
 • Trong lúc đang được kiểm tra và hỗ trợ, tài khoản này sẽ bị tạm khóa. Khoảng thời gian này tầm 30 phút – 1 tiếng tùy trường hợp.
 • Hệ thống sẽ gửi vật phẩm về đúng nhân vật được tiến hành kiểm tra và hỗ trợ thay vì hòm thư chung.

Sau khi quay xong clip, các Võ hiệp hãy gửi video của mình tại địa chỉ hotro.garena.vn để được áp dụng các chính sách hỗ trợ.