Bảo trì Máy chủ Blade & Soul ngày 10/07 từ 06h00 sáng - Blade & Soul Vietnam

Bảo trì Máy chủ Blade & Soul ngày 10/07 từ 06h00 sáng

Xin chào các Võ hiệp,

Vào sáng sớm ngày mai, Máy chủ Blade & Soul sẽ tạm đóng lại để tiến hành bảo trì hệ thống theo định kỳ.

Đây là lần bảo trì định kỳ, không cập nhật thêm tính năng mới.

Thời gian bảo trì

Từ 06h00 – 10h00 sáng ngày 10.07.2018.

*Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kéo dài.

Các anh em Võ hiệp hãy đăng xuất ra khỏi game trước khi hệ thống đóng lại để tránh những rủi ro phát sinh không đáng có.