HOT - Ra mắt sự kiện: "Ngày 0 Kim Cương" mừng Cuồng Huyết Đấu Sĩ! - Blade & Soul Vietnam

HOT – Ra mắt sự kiện: “Ngày 0 Kim Cương” mừng Cuồng Huyết Đấu Sĩ!

Xin chào các Võ hiệp,

Để chào đón việc Đấu Sĩ, hệ phái thứ 11 của Blade & Soul Việt Nam chính thức, chúng tôi xin được gửi tặng tới các Võ hiệp một sự kiện vô cùng thú vị, sẽ diễn ra vào ngày mai.

Đấu Sĩ sẽ chính thức xuất hiện trong Blade & Soul vào ngày mai, 17.01.2019 cũng với các nội dung trong bản cập nhật mới

Cụ thể, vào mỗi ngày, một vật phẩm giá trị sẽ được bán với giá 0 Kim Cương trên Cửa hàng Kim Cương F9 như sau:

Tên Vật Phẩm Vị trí xuất hiện Thời gian bán Giá bán (Kim cương) Số lần được mua trong suốt thời gian bán
Phiếu tăng cấp 55 x1 Cửa hàng F9 – Sự kiện 17/1 – 24/1 0 Giới hạn 1/ tài khoản
Tên Vật Phẩm Vị trí Xuất Hiện Thời gian bán Giá bán (Kim Cương) Số lần được mua trong suốt thời gian bán
Rương sự kiện năm mới – Loại 3 x7 Cửa hàng F9 17/1 – 24/1 0 Giới hạn 1/ tài khoản
Rương sự kiện năm mới – Loại 3 x7 Cửa hàng F9 19/1 – 26/1 0 Giới hạn 1/ tài khoản
Rương sự kiện năm mới – Loại 3 x8 Cửa hàng F9 21/1 – 28/1 0 Giới hạn 1/ tài khoản
Rương sự kiện năm mới – Loại 3 x8 Cửa hàng F9 23/1 – 30/1 0 Giới hạn 1/ tài khoản
Tên Vật Phẩm Vị trí Xuất Hiện Thời gian bán Giá bán (Kim Cương) Số lần được mua trong suốt thời gian bán
Vảy Hỏa Long x7 Vật phẩm khuyến mãi hôm nay Duy nhất ngày 17 0 Giới hạn 1/ tài khoản
Vảy Hỏa Long x7 Vật phẩm khuyến mãi hôm nay Duy nhất ngày 18 0 Giới hạn 1/ tài khoản
Vảy Hỏa Long x8 Vật phẩm khuyến mãi hôm nay Duy nhất ngày 19 0 Giới hạn 1/ tài khoản
Vảy Hỏa Long x8 Vật phẩm khuyến mãi hôm nay Duy nhất ngày 20 0 Giới hạn 1/ tài khoản
Tên Vật Phẩm Vị trí Xuất Hiện Thời gian bán Giá bán (Kim Cương) Số lần được mua trong suốt thời gian bán
Đá Đen x2 Vật phẩm khuyến mãi hôm nay Duy nhất ngày 17 0 Giới hạn 1/ tài khoản
Đá Đen x2 Vật phẩm khuyến mãi hôm nay Duy nhất ngày 18 0 Giới hạn 1/ tài khoản
Đá Đen x3 Vật phẩm khuyến mãi hôm nay Duy nhất ngày 19 0 Giới hạn 1/ tài khoản
Đá Đen x3 Vật phẩm khuyến mãi hôm nay Duy nhất ngày 20 0 Giới hạn 1/ tài khoản

-*-

Nhiệm vụ của người chơi đó là… online, và đăng nhập vào game đúng những mốc thời gian trên để nhận thưởng!

Hãy lưu ý rằng, vật phẩm sẽ xuất hiện sau khi đợt bảo trì nâng cấp phiên bản Đấu Sĩ Cuồng Nộ Kết Thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai, khi máy chủ chính thức được mở lại. Hãy nhắc nhở bạn bè mình về việc có thể nhận được những phần quà như thế này vào ngày mai nhé!

Bình luận: