Bảo trì máy chủ ngày 21.05 từ 06h00 – Cập nhật ĐOÀN QUỶ DIỆN - Blade & Soul Vietnam

Bảo trì máy chủ ngày 21.05 từ 06h00 – Cập nhật ĐOÀN QUỶ DIỆN

Xin chào các Võ hiệp,

Vào sáng sớm ngày mai 21.05.2019, máy chủ Blade & Soul sẽ tạm đóng lại để tiến hành cập nhật phiên bản ĐOÀN QUỶ DIỆN.

-*-

Thời gian bảo trì

Dự kiến từ 06h00 – 11h00 ngày 21.05.2019

*Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kéo dài.

Các anh em Võ hiệp hãy đăng xuất ra khỏi game trước khi hệ thống đóng lại để tránh những rủi ro phát sinh không đáng có.

Nội dung bảo trì

Sau khi kết thúc quá trình cập nhật và máy chủ được mở lại, người chơi sẽ được trải nghiệm phiên bản “Đoàn Quỷ Diện” với những thay đổi mới: Những tính năng mới trong bản cập nhật Đoàn Quỷ Diện

-*-