Ra mắt sự kiện Khởi Đầu Mới - Đoàn Quỷ Diện - Blade & Soul Vietnam

Ra mắt sự kiện Khởi Đầu Mới – Đoàn Quỷ Diện

Xin chào các Võ hiệp,

Để hỗ trợ những người chơi mới và những người chơi quay lại với Blade & Soul trong dịp kỉ niệm ra mắt phiên bản mới.

Chúng tôi xin được ra mắt sự kiện Khởi Đầu Mới phiên bản Đoàn Quỷ Diện!

Thời gian sự kiện

Từ ngày 21.05.2019.

Các Võ hiệp hãy đăng nhập vào trang sự kiện (LINK) để có thể tham gia sự kiện lần này.

Tân Thủ

✔ Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 21.05.2019

✔ Điều kiện:

– Sự kiện áp dụng cho tài khoản Garena mới hoặc tài khoản Garena chưa bao giờ tham gia game Blade & Soul, nhân vật đầu tiên của Blade & Soul được tạo sau 9:00 ngày 21.05.2019.

– Người chơi đủ điều kiện sau khi tạo nhân vật đầu tiên của game phải đăng nhập vào trang sự kiện để Nhận quà. (Lưu ý sau khi đăng nhập thời gian cập nhật có thể mất khoảng 30 phút)

(*) Lưu ý: Đối với vật phẩm Vệ Thạch Hồng Môn Hoàn Thiện và Hồn lực Hồng Môn Hoàn Thiện là vật phẩm dùng thử trong vòng 30 ngày.

Tái Xuất

✔ Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 21.05.2019

✔ Điều kiện:

– Sự kiện áp dụng cho các tài khoản không đăng nhập vào game bằng bất cứ nhân vật nào từ 0:00 21.04.2019 trở về trước.

– Người chơi đủ điều kiện cần đăng nhập trang sự kiện và nhận quà trước khi đăng nhập game.

(*) Lưu ý: Đối với vật phẩm Vệ Thạch Hồng Môn Hoàn Thiện và Hồn lực Hồng Môn Hoàn Thiện là vật phẩm dùng thử trong vòng 30 ngày.

-*-