Những tính năng mới trong bản cập nhật Sự kiện tháng 8 - Blade & Soul Vietnam

Những tính năng mới trong bản cập nhật Sự kiện tháng 8

Xin chào các Võ hiệp,

Vào ngày 13.08.2019 này, bản mini Update Sự kiện tháng 8 sẽ chính thức ra mắt các Võ hiệp. Cùng với đó sẽ là rất nhiều tính năng mới để các Võ hiệp khám phá.

Sau đây là chi tiết về những tính năng sẽ xuất hiện trong bản cập nhật.

Phụ bản sự kiện mới: Phòng thí nghiệm của Hongsil

Nhiệm vụ hàng ngày: Cơ quan điên cuồng

Cửa hàng Thương Long

Xóa bỏ các phần thưởng trao đổi bằng Xu Cỏ Bốn Lá

Kể từ phiên bản , các Võ hiệp sẽ không thể sử dụng Xu Cỏ Bốn Lá để trao đổi các phần thưởng trong Cửa hàng Thương Long vì vậy hãy chú ý sử dụng hết trước khi phiên bản mới ra mắt.

Xóa bỏ các phần thưởng trao đổi bằng Nấm Băng

Kể từ phiên bản Sự kiện tháng 8 , các Võ hiệp sẽ không thể sử dụng Nấm Băng để trao đổi các phần thưởng trong Cửa hàng Thương Long vì vậy hãy chú ý sử dụng hết trước khi phiên bản mới ra mắt.

Trong phiên bản mới, các Võ hiệp cũng sẽ không thể kiếm được Nấm Băng thông qua các hoạt động trong game nữa.

Xóa bỏ Chìa khóa Tài Nguyên v2.

Bổ sung thêm các phần thưởng trao đổi bằng Ngọc Vận May Cổ Đại

Bổ sung thêm các phần thưởng trao đổi bằng Bánh Trung Thu Tháng 8

Bánh Trung Thu Tháng 8 có thể kiếm bằng cách thực hiện các Phụ bản Anh hùng có độ khó từ 1 đến 3 sao.

Rương kho báu

Phần thưởng từ Rương kho báu

Phần thưởng từ số lần mở tích lũy

*Tại mốc 300,500 và 800 lần, các Võ hiệp chỉ có thể chọn 1 trong 3 phần thưởng ở trên.

Những tính năng khác

Nhiệm vụ thử thách ngày

Xóa bỏ Nấm Băng khỏi phần thưởng sau khi hoàn thành thử thách ngày.

Đấu trường Anh hùng

Tạm đóng để điều chỉnh.

Phụ bản Anh hùng

Xóa bỏ Rương Tài Nguyên v2 trong các Phụ bản Anh hùng từ 1-3 sao.

Bổ sung thêm Bánh trung thu tháng 8 vào nhiệm vụ hàng ngày và phần thưởng sau khi hoàn thành phụ bản.

Tổ Hỏa Long

Xóa bỏ phần thưởng Nấm Băng trong các rương phần thưởng Tổ Hỏa Long.

 -*-