Ra mắt sự kiện: "Hào Khí Hồng Môn"!! - Blade & Soul Vietnam

Ra mắt sự kiện: “Hào Khí Hồng Môn”!!

Xin chào các Võ hiệp,

Nhân dịp Blade & Soul Việt Nam ra mắt phiên bản Siêu Cung Thủ – Vạn Tiễn Xuyên Tâm, chúng tôi xin được hân hạnh mang tới sự kiện dành cho toàn bộ người chơi mang tên: Hào Khí Hồng Môn.

Đây là 1 sự kiện vô cùng đặc biệt khi mà cả người chơi hiện tại, người chơi mới và cả người chơi cũ của Blade & Soul đều có thể tham gia!

Chi tiết sự kiện vui lòng tham khảo bài viết sau đây.

-*-

Thời gian sự kiện

Sự kiện sẽ diễn ra từ 24.09 đến hết ngày 24.10.2019.

Chi tiết sự kiện

Để tham gia sự kiện, các Võ hiệp vui lòng đăng nhập vào trang sự kiện tại đường dẫn sau: LINK

Sau khi đăng nhập vào trang sự kiện, hệ thống sẽ tự động nhận diện các Võ hiệp thuộc nhóm nào trong 3 nhóm sau đây.

 1. Hào Kiệt Hồng Môn: Những người chơi bình thường đăng nhập vào Blade & Soul hàng ngày.
 2. Hào Kiệt Tân Thủ: Những người chơi tạo tài khoản mới sau 6h00 sáng ngày 23.09.2019.
 3. Hào Kiệt Tái Xuất: Những người chơi chưa đăng nhập vào Blade & Soul kể từ 6h00 ngày 23.08.2019 đến nay.

Dựa theo nhóm mà các Võ hiệp được sắp xếp vào, giao diện của trang sự kiện sẽ thay đổi theo.

Hào Kiệt Hồng Môn

Hào Kiệt Hồng Môn truy cập vào trang sự kiện sẽ có thông báo như sau.

Hào Kiệt Hồng Môn có thể bấm tạo 1 đoạn mã code (giới hạn 100 trong toàn bộ sự kiện), các Võ hiệp có thể sử dụng để gửi cho nhóm những người chơi là Hào Kiệt Tân Thủ và Hào Kiệt Tái Xuất.

Sau đó, 2 nhóm Hào Kiệt Tân Thủ và Hào Kiệt Tái Xuất có thể nhập mã code này để liên kết với Hào Kiệt Hồng Môn.

Sau khi đã liên kết với những người chơi thuộc 2 nhóm trên, các Hào Kiệt Hồng Môn có thể nhận điểm sự kiện nếu người chơi thuộc 2 nhóm trên hoàn thành nhiệm vụ được yêu cầu.

Ngoài việc kiếm điểm sự kiện từ 2 nhóm trên, Hào Kiệt Hồng Môn còn có thể hoàn thành 2 nhiệm vụ dưới đây mỗi ngày để nhận điểm trực tiếp.

Nhiệm vụ dành cho Hào Kiệt Hồng Môn

Lưu ý:

 • Hào Kiệt Hồng Môn không thể liên kết với 1 Hào Kiệt Hồng Môn khác.
 • Hào Kiệt Hồng Môn có thể liên kết với tối đa 100 người chơi khác thuộc 2 nhóm trên.
 • Hào Kiệt Hồng Môn có thể làm 2 nhiệm vụ trên mà không cần có bất kì liên kết nào, tối đa mỗi nhiệm vụ 1 lần/ngày.
 • Hào Kiệt Hồng Môn có thể nhận số điểm sự kiện tương tự với 2 nhóm người chơi trên (khi 2 nhóm người chơi trên hoàn thành nhiệm vụ).

Hào Kiệt Tân Thủ

Quà tặng Hào Kiệt Tân Thủ

Để chào mừng các Hào Kiệt Tân Thủ đến với thế giới Blade & Soul, chúng tôi có 1 phần quà nhỏ dành cho các Võ hiệp như sau.

Phần thưởng dành cho những người chơi là Hào Kiệt Tân Thủ sẽ bao gồm.

Biểu tượng Hồng Môn x100
Bộ Rương 8 Vệ hồn Vua Quạ x1
Hồn lực Hồng Môn Hoàn thiện (30 ngày) x1
Vệ thạch Hồng Môn Hoàn thiện (30 ngày) x1
Set Trang sức Tiên Giới x1
Rương Ngọc 6 cạnh Hồng Môn x1

Lưu ý:

 • Mỗi gói vật phẩm sẽ chỉ có thể mua được duy nhất 01 lần đối với mỗi tài khoản.

Nhiệm vụ Hào Kiệt Tân Thủ

Hào Kiệt Tân Thủ truy cập vào trang sự kiện sẽ có thông báo như sau.

Hào Kiệt Tân Thủ có thể nhập tối đa 1 mã code của cả 3 nhóm người chơi để liên kết.

Hào Kiệt Tân Thủ có thể bấm tạo 1 đoạn mã code (giới hạn 100 trong toàn bộ sự kiện), các Võ hiệp có thể sử dụng để gửi cho nhóm những người chơi là Hào Kiệt Tân Thủ và Hào Kiệt Tái Xuất.

Sau đó, 2 nhóm Hào Kiệt Tân Thủ và Hào Kiệt Tái Xuất có thể nhập mã code này để liên kết với Hào Kiệt Tân Thủ.

Sau khi đã liên kết với những người chơi thuộc 2 nhóm trên, các Hào Kiệt Tân Thủ có thể nhận điểm sự kiện nếu người chơi thuộc 2 nhóm trên hoàn thành nhiệm vụ được yêu cầu.

Ngoài việc kiếm điểm sự kiện từ 2 nhóm trên, Hào Kiệt Tân Thủ còn có thể hoàn thành các nhiệm vụ dưới đây mỗi ngày để nhận điểm trực tiếp.

Nhiệm vụ dành cho Hào Kiệt Tân Thủ

Lưu ý:

 • Hào Kiệt Tân Thủ chỉ có thể nhập mã tối đa 1 lần từ 3 nhóm trên để liên kết.
 • Hào Kiệt Tân Thủ có thể liên kết với tối đa 100 người chơi khác thuộc nhóm Hào Kiệt Tân Thủ và Hào Kiệt Tái Xuất (tạo mã code và gửi để 2 nhóm này nhập vào để liên kết).
 • Hào Kiệt Tân Thủ có thể làm các nhiệm vụ trên với điều kiện sau khi đã có tối thiểu 1 liên kết bất kì (chỉ cần 1 lần duy nhất suốt sự kiện), tối đa mỗi nhiệm vụ 1 lần/ngày.
 • Hào Kiệt Tân Thủ có thể nhận số điểm sự kiện tương tự với 2 nhóm người chơi trên (khi 2 nhóm người chơi trên hoàn thành nhiệm vụ).

Hào Kiệt Tái Xuất

Quà tặng Hào Kiệt Tái Xuất

Để chào mừng các Hào Kiệt Tái Xuất quay lại với thế giới Blade & Soul, chúng tôi có 1 phần quà nhỏ dành cho các Võ hiệp như sau.

Phần thưởng dành cho những người chơi là Hào Kiệt Tái Xuất sẽ bao gồm.

Biểu tượng Hồng Môn x100
Bộ Rương 8 Vệ hồn Vua Quạ x1
Hồn lực Hồng Môn Hoàn thiện (30 ngày) x1
Vệ thạch Hồng Môn Hoàn thiện (30 ngày) x1
Set Trang sức Tiên Giới x1
Rương Ngọc 6 cạnh Hồng Môn x1
Rương Tân Thủ Cấp 10 x1

Lưu ý:

 • Mỗi gói vật phẩm sẽ chỉ có thể mua được duy nhất 01 lần đối với mỗi tài khoản.

Nhiệm vụ Hào Kiệt Tái Xuất

Hào Kiệt Tái Xuất truy cập vào trang sự kiện sẽ có thông báo như sau.

Hào Kiệt Tái Xuất có thể nhập tối đa 1 mã code của cả 3 nhóm người chơi để liên kết.

Hào Kiệt Tái Xuất có thể bấm tạo 1 đoạn mã code (giới hạn 100 trong toàn bộ sự kiện), các Võ hiệp có thể sử dụng để gửi cho nhóm những người chơi là Hào Kiệt Tân Thủ và Hào Kiệt Tái Xuất.

Sau đó, 2 nhóm Hào Kiệt Tái Xuất và Hào Kiệt Tái Xuất có thể nhập mã code này để liên kết với Hào Kiệt Tái Xuất.

Sau khi đã liên kết với những người chơi thuộc 2 nhóm trên, các Hào Kiệt Tái Xuất có thể nhận điểm sự kiện nếu người chơi thuộc 2 nhóm trên hoàn thành nhiệm vụ được yêu cầu.

Ngoài việc kiếm điểm sự kiện từ 2 nhóm trên, Hào Kiệt Tái Xuất còn có thể hoàn thành các nhiệm vụ dưới đây mỗi ngày để nhận điểm trực tiếp.

Nhiệm vụ dành cho Hào Kiệt Tái Xuất

Lưu ý:

 • Hào Kiệt Tái Xuất chỉ có thể nhập mã tối đa 1 lần từ 3 nhóm trên để liên kết.
 • Hào Kiệt Tái Xuất có thể liên kết với tối đa 100 người chơi khác thuộc nhóm Hào Kiệt Tân Thủ và Hào Kiệt Tái Xuất (tạo mã code và gửi để 2 nhóm này nhập vào để liên kết).
 • Hào Kiệt Tái Xuất có thể làm các nhiệm vụ trên với điều kiện sau khi đã có tối thiểu 1 liên kết bất kì (chỉ cần 1 lần duy nhất suốt sự kiện), tối đa mỗi nhiệm vụ 1 lần/ngày.
 • Hào Kiệt Hồng Môn có thể nhận số điểm sự kiện tương tự với 2 nhóm người chơi trên (khi 2 nhóm người chơi trên hoàn thành nhiệm vụ).

Đổi điểm sự kiện

Các Võ hiệp thuộc 3 nhóm trên có thể sử dụng điểm sự kiện vào 1 trong 2 tính năng sau đây.

Vòng quay Hào Kiệt

Mỗi lượt quay, các Võ hiệp sẽ tiêu tốn 20 điểm sự kiện.

Giới hạn nhận đối với mỗi vật phẩm trong Vòng quay Hào Kiệt như sau.

Vật phẩm Giới hạn
Kết tinh Linh thạch x100 10
Kết tinh Nguyệt thạch x50 10
Hồn hắc phong x10 5
Vảy thanh xà x5 5
Đá hào kiệt x5 5
Nước thánh Hồng Môn Phán quyết x5 2
Nước thánh Hộ Vệ Phán quyết x5 2
Hồn thái thiên x5 2
Trang phục Bình Minh x1 2

Lưu ý:

 • Tối đa chỉ có thể quay 43 lần Vòng quay Hào Kiệt (để nhận toàn bộ vật phẩm) trong suốt sự kiện.

Đổi trang phục

Các Võ hiệp cũng có thể sử dụng điểm sự kiện để đổi trực tiếp lấy bộ Trang phục Bình Mình như sau.

Lưu ý:

 • Các Võ hiệp có thể đổi không giới hạn bộ Trang phục trên.

Hướng dẫn nhiệm vụ Đồng Linh Thạch

Trong sự kiện này, các Võ hiệp sẽ được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phe phái tại khu vực Đồng Linh Thạch.

Tuy nhiên, do là 1 khu vực PvP thuần túy nên Đồng Linh Thạch vẫn còn khá xa lạ đối với nhiều người chơi trong Blade & Soul.

Chính vì vậy, chúng tôi xin được thực hiện 1 hướng dẫn nhanh như sau để các Võ hiệp nắm được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong sự kiện lần này.

Chi tiết xin mời tham khảo thêm tại bài viết sau đây: LINK

Nhiệm vụ 1: Trận chiến vì Linh thạch

Đây là 1 trong những nhiệm vụ hàng ngày của Đồng Linh Thạch yêu cầu người chơi phải đóng vai phe Thủ khi trận chiến xảy ra.

Trong suốt khoảng 30ph Thủ, sẽ có những NPC rất mạnh mẽ của phe Công tiến đánh các mỏ đá khai thác Linh thạch của phe Thủ.

Tiêu diệt các NPC này sẽ cho phép người chơi nhận được vật phẩm nhiệm vụ để hoàn thành nhiệm vụ Trận chiến vì Linh thạch.

Nhiệm vụ 2: Nhiệm vụ linh động

Sau khi giai đoạn Thủ kết thúc, Boss của 2 phe sẽ xuất hiện, tiêu diệt được Boss của phe đối nghịch sẽ giúp các Võ hiệp hoàn thành nhiệm vụ linh động Đồng Linh Thạch.

Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ này, các Võ hiệp hãy nhanh chóng nhận thưởng để hệ thống tính điểm sự kiện.

Nhiệm vụ của người chơi bên Phe Thiên Thanh

Nhiệm vụ của người chơi bên Phe Huyết Tộc

-*-