Từ 09.10: Mở bán Combo Thể Kết Tinh Hồng Môn! - Blade & Soul Vietnam

Từ 09.10: Mở bán Combo Thể Kết Tinh Hồng Môn!

Xin chào các Võ hiệp,

Thể kết tinh Hồng Môn là nguyên liệu giúp nâng cấp Hồn, một trong những trang bị cực kì mạnh mẽ trong Blade & Soul.

Để giúp cho các Võ hiệp nâng cao sức mạnh đương đầu với những thách thức mới, chúng tôi xin phép mở bán Combo Thể kết tinh Hồng Môn!

Chi tiết xin mời tham khảo bài viết sau đây.

-*-

Thời gian sự kiện

Combo Thể kết tinh Hồng Môn sẽ được mở bán từ 12h00 trưa ngày 09.10 đến hết ngày 15.10.2019.

Chi tiết sự kiện

Các gói vật phẩm được mở bán lần này có thể tìm thấy trên Cửa Hàng Kim Cương (F9) với mức giá như sau.

Combo Thể kết tinh Hồng Môn Lớn

Giá bán: 40.000 Kim Cương

Giới hạn: 1 lần với mỗi tài khoản

Combo Thể kết tinh Hồng Môn Vừa

Giá bán: 20.000 Kim Cương

Giới hạn: 2 lần với mỗi tài khoản

Combo Thể kết tinh Hồng Môn Nhỏ

Giá bán: 8.000 Kim Cương

Giới hạn: 10 lần với mỗi tài khoản

Các liên kết cần thiết

  • Người chơi có thể nạp Sò và đổi Sò ra Kim Cương tại trang https://napthe.vn/
  • Các trường hợp cần hỗ trợ về vật phẩm và tài khoản, người chơi hãy gửi phiếu hỗ trợ tại trang: https://hotro.garena.vn/

-*-