Những tính năng mới trong bản cập nhật Di Tích Mirine - Blade & Soul Vietnam

Những tính năng mới trong bản cập nhật Di Tích Mirine

Xin chào các Võ hiệp,

Vào ngày 19.11.2019 này, bản Update Di Tích Mirine sẽ chính thức ra mắt các Võ hiệp. Cùng với đó sẽ là rất nhiều tính năng mới để các Võ hiệp khám phá.

Sau đây là chi tiết về những tính năng sẽ xuất hiện trong bản cập nhật.

Chiến trường mới: Di Tích Mirine

Chiến trường mới với cơ chế thú vị yêu cầu người chơi dành chiến thắng bằng cách mang cổ vật về căn cứ và hạ gục đối thủ để chiến thắng.

Nhiệm vụ hàng ngày:

Tham gia 3 lần chiến trường Di tích Mirine

Đạt 1 chiến thắng trong chiến trường Di tích Mirine

Nhiệm vụ hàng tuần:

Thắng 3 lần chiến trường Di tích Mirine

Phụ bản sự kiện mới: Đấu trường đặc biệt của Hae Mu Jin

Đấu trường do Hae Mu Jin đặc biệt tổ chức.

Nhiệm vụ hàng ngày:

Món đồ đặc biệt từ Hae Mu Jin (1)

Món đồ đặc biệt từ Hae Mu Jin (2)

Món đồ đặc biệt từ Hae Mu Jin (3)

Các Võ hiệp cũng sẽ có thể nhận được 1 thành tựu đặc biệt mang tên Bá Vương khi thực hiện Phụ bản Sự kiện mới này.

Phụ bản sự kiện: Kho bí mật của Hongsil

Nới chứa rất nhiều Mộc nhân luyện tập đang bị khống chế bởi Mộc nhân Thuật Sư.

Nhiệm vụ hàng ngày:

Kho bí mật của Hongsil

Nhiệm vụ linh động:

Hạ gục Mộc nhân Thuật sư

Cửa hàng Thương Long

Xóa bỏ các phần thưởng trao đổi bằng Xu Tinh Hoa

Kể từ phiên bản Di tích Mirine , các Võ hiệp sẽ không thể sử dụng Xu Tinh Hoa để trao đổi các phần thưởng trong Cửa hàng Thương Long vì vậy hãy chú ý sử dụng hết trước khi phiên bản mới ra mắt.

Xóa bỏ các phần thưởng trao đổi bằng Xu Halloween 2019

Xu Halloween 2019 có thể kiếm bằng cách thực hiện Phụ bản Sự kiện Trường Bắn Tuyết.

Kể từ phiên bản Di tích Mirine , các Võ hiệp sẽ không thể sử dụng Xu Halloween 2019 để trao đổi các phần thưởng trong Cửa hàng Thương Long vì vậy hãy chú ý sử dụng hết trước khi phiên bản mới ra mắt.

Bổ sung thêm các phần thưởng trao đổi bằng Búp bê kì dị của Hongsil

Búp bê kì dị của Hongsil có thể kiếm bằng cách thực hiện Phụ bản Sự kiện Kho bí mật của Hongsil.

Bổ sung thêm các phần thưởng trao đổi bằng Tinh Hoa Của Biển

Tinh Hoa Của Biển có thể kiếm bằng cách thực hiện Phụ bản Sự kiện Đấu trường đặc biệt của Hae Mu Jin.

Bổ sung thêm các phần thưởng trao đổi bằng Xu Pha Lê

Vật phẩm mới

Ngọc Thái Cực Cấp 5

Ngọc Thái Cực Cấp 5 được nâng cấp từ 2 viên Ngọc Thái Cực Cấp 4 cùng loại, tiêu tốn Kết tinh Ngọc Thái Cực, Đá biến đổi thượng hạng Sương Bạc và Vàng.

Giá nâng cấp của Ngọc Thái Cực Cấp 5:

Giá nâng cấp đối với các loại Ngọc Thái Cực: Hồng Kim Thạch, Hoàng Kim Thạch, Bảo Kim Thạch, Lục Kim Thạch, Bích Kim Thạch, Anh Kim Thạch.

Giá nâng cấp đối với các loại Ngọc Thái Cực: Lam Kim Thạch, Hổ Kim Thạch.

Chỉ số của các loại Ngọc Thái Cực Cấp 5:

Thái Cực Hồng Kim Thạch Cấp 5

Thái Cực Lam Kim Thạch Cấp 5

Thái Cực Hổ Kim Thạch Cấp 5

Thái Cực Anh Kim Thạch Cấp 5

Thái Cực Bích Kim Thạch Cấp 5

 

Thái Cực Lục Kim Thạch Cấp 5

Thái Cực Bảo Kim Thạch Cấp 5

Thái Cực Hoàng Kim Thạch Cấp 5

Rương Kho Báu

Phần thưởng từ Rương kho báu

Phần thưởng từ số lần mở tích lũy

*Tại mốc 300,500 và 800 lần, các Võ hiệp chỉ có thể chọn 1 trong 3 phần thưởng ở trên.

Nhiệm vụ thử thách ngày và Nhiệm vụ thử thách tuần

Nhiệm vụ thử thách ngày

Danh sách các nhiệm vụ trong Thử thách ngày sẽ được điều chỉnh để phù hợp hơn.

Phần thưởng hoàn thành 5, 6 hoặc 7 nhiệm vụ Thử thách ngày sẽ được thay đổi như sau.

Phần thưởng hoàn thành 5 nhiệm vụ Thử thách ngày (thứ 2 tới thứ 6)

Phần thưởng hoàn thành 6 nhiệm vụ Thử thách ngày (thứ 2 tới thứ 6)

Phần thưởng hoàn thành 5 nhiệm vụ Thử thách ngày (thứ 7 và chủ nhật)

Phần thưởng hoàn thành 6 nhiệm vụ Thử thách ngày (thứ 7 và chủ nhật)

Phần thưởng hoàn thành 7 nhiệm vụ Thử thách ngày

Nhiệm vụ thử thách tuần

Bổ sung thêm 2 nhiệm vụ của Di tích Mirine và Ảo ảnh Đảo Thiên Mệnh.

2 Nhiệm vụ thử thách tuần mới