Chuỗi sự kiện Tết Canh Tí 2020: Tân Xuân Vui Tết! - Blade & Soul Vietnam

Chuỗi sự kiện Tết Canh Tí 2020: Tân Xuân Vui Tết!

Xin chào các Võ hiệp,

Để chào đón Tân Xuân Canh Tí 2020, mỗi ngày chúng tôi xin được phép gửi tới các Võ hiệp những phần quả nho nhỏ để hỗ trợ hành trình chinh phục các thử thách trong Blade & Soul.

Công việc rất đơn giản, các Võ hiệp sẽ chỉ cần đăng nhập Blade & Soul và nhận phần thưởng trên trang sự kiện!

Chi tiết sự kiện xin mời tham khảo bài viết sau đây!

-*-

Thời gian sự kiện

Sự kiện Tân Xuân Vui Tết sẽ bắt đầu từ lúc 00h00 ngày 25.01.2020 cho đến hết ngày 31.01.2020.

Chi tiết sự kiện

Mỗi ngày trong khoảng thời gian từ ngày 25.01.2020 tới hết ngày 03.02.2020.

Các Võ hiệp sẽ nhận được các phần quà Tân Xuân tương ứng với ngày hôm đó như sau.

Ngày Phần thưởng
25.01 Hồn Tử Hỏa x5 + Vảy Hoàng Quy x1
26.01 Phiếu khôi phục Đền Trường Sinh x5 + Vảy Hoàng Quy x1
27.01 Nước thánh Hồng Môn Phán quyết x5 + Vảy Hoàng Quy x1
28.01 Kết tinh Linh thạch x200
29.01 Kết tinh Nguyệt thạch x100
30.01 Thuốc 30.000 Máu x100
31.01 Nước thánh Hộ Vệ Phán quyết x5

Lưu ý:

  • Các Võ hiệp sẽ chỉ nhận được phần thưởng của đúng ngày hôm đó.
  • Nếu các Võ hiệp không nhận phần thưởng của ngày hôm trước, phần thưởng đó sẽ không thể nhận lại vào ngày tiếp theo.