Những tính năng mới trong bản cập nhật Thức Tỉnh - Blade & Soul Vietnam

Những tính năng mới trong bản cập nhật Thức Tỉnh

Xin chào các Võ hiệp,

Tháng 01.2020 này, bản Big Update Thức Tỉnh sẽ chính thức ra mắt các Võ hiệp. Cùng với đó sẽ là rất nhiều tính năng mới để các Võ hiệp khám phá.

Sau đây là chi tiết về những tính năng sẽ xuất hiện trong bản cập nhật.

-*-

Nội dung

Kiếm Sư: Ngự Kiếm

Kiếm Sư chiến đấu với sự trợ giúp của Ngự Kiếm.

Có thể hủy diệt kẻ địch bằng sức mạnh của Kiếm Hồn bao quanh Ngự Kiếm.

Trong Thế Ngự Kiếm dùng Ngự Kiếm để có thể sử dụng một số kỹ năng từ cự ly xa.

Khi dùng Tấn Công Ngự Kiếm từ cự ly xa có thể sử dụng kỹ năng ở khoảng cách 5m – 16m.

Đặc tính Ngự Kiếm

Kĩ năng Ngự Kiếm

Võ Sư: Hắc Lang

Võ Sư có thể biến thành Hắc Lang, Huyết Lang, Dã Lang.

Khi đang Biến Thân miễn nhiễm hiệu ứng Đẩy lừi, Bắt giữ, Chế áp, Trói Hồn.

Khi đang Biến Thân áp dụng hiệu ứng Hắc Lang, Huyết Lang, Dã Lang lên thành viên tổ đội trong vùng ảnh hưởng.

Đặc tính Hắc Lang

Kĩ năng Hắc  Lang

Cửa hàng Thương Long

Xóa bỏ các phần thưởng trao đổi bằng Huy Hiệu Chiến Binh Mùa Đông

Kể từ phiên bản Thức Tỉnh, các Võ hiệp sẽ không thể sử dụng Huy Hiệu Chiến Binh Mùa Đông để trao đổi các phần thưởng trong Cửa hàng Thương Long vì vậy hãy chú ý sử dụng hết trước khi phiên bản mới ra mắt.

Xóa bỏ các phần thưởng trao đổi bằng Xu Pha Lê

Kể từ phiên bản Thức Tỉnh, các Võ hiệp sẽ không thể sử dụng Xu Pha Lê để trao đổi các phần thưởng trong Cửa hàng Thương Long vì vậy hãy chú ý sử dụng hết trước khi phiên bản mới ra mắt.

Thêm các phần thưởng trao đổi bằng Xu Sự Kiện Tân Niên và Hoa Nguyệt Quang.

Xu Sự Kiện Tân Niên có thể nhận được thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ thử thách ngày.

Thêm các phần thưởng trao đổi bằng Xu Hồng Ngọc

Phụ bản Huyền thoại: Vườn Xích Mộng

Phụ bản Huyền thoại tiếp nối câu chuyện về AK Thái Hậu và mưu đồ của ả.

Để có thể tham gia Phụ bản này, các Võ hiệp cần hoàn thành chuỗi nhiệm vụ ngoại truyện Đền Trường Sinh tới Cảnh 9.

Phụ bản Vườn Xích Mộng ở máy chủ Việt Nam sẽ được điều chỉnh tăng lượng sinh lực như sau.

  • Boss 1: Ma Thú Tua Gai – Sinh lực: 14,710,000,000.
  • Boss 2: Ma Thú Lưỡng Thủ – Sinh lực: 20,980,000,000.
  • Boss 3: Ma Nữ Tử Hoa – Sinh lực: 17,810,000,000.

Nhiệm vụ hàng tuần

Lòng kiêu hãnh của Tướng quân

Tri thức bị cấm đoán

Nữ hoàng trong giấc mộng đỏ

Nhiệm vụ linh động

Thể thí nghiệm kinh hoàng

Nhà thực vật học ghê rợn

AK Quý Phi

Vũ khí Tử Hoa

Vũ khí Tử Hoa Cấp 1 có thể nhận được bằng việc nâng cấp trực tiếp từ Vũ khí Thái Thiên Cấp 9.

Ở phiên bản Thức Tỉnh, Vũ khí Tử Hoa sẽ có cấp độ tối đa là 6.

Giá nâng cấp của Vũ khí Tử Hoa như sau.

Từ Vũ khí Thái Thiên Cấp 9 lên Vũ khí Tử Hoa Cấp 1

Từ Vũ khí Tử Hoa Cấp 1 lên Vũ khí Tử Hoa Cấp 3

Từ Vũ khí Tử Hoa Cấp 3 lên Vũ khí Tử Hoa Cấp 6

Các Võ hiệp sẽ cần 1 số loại nguyên liệu mới để nâng cấp Vũ khí Tử Hoa như sau.

Gân Lá Của Ma Nữ Tử Hoa

Đài Hoa Của Ma Nữ Tử Hoa

Mắt Gai Của Ma Nữ Tử Hoa

Vảy Hoàng Quy

Hồn Tử Hoa

Gân Lá, Đài Hoa, Mắt Gai Của Ma Nữ Tử Hoa có thể nhận được thông qua việc hạ gục Boss cuối Ma Nữ Tử Hoa của Vườn Xích Mộng hoặc trao đổi tại Thương gia trao đổi Hee So Ahn.

Hồn Tử Hoa có thể nhận được thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày của Phụ bản Thung Lũng Lôi Âm hoặc thông qua việc chinh phục Phụ bản Vườn Xích Mộng.

Vảy Hoàng Quy có thể nhận được thông qua việc chinh phục Phụ bản Thung Lũng Lôi Âm ở chế độ Khó và Thử Thách.

Chỉ số Vũ khí Tử Hoa Cấp 6 của các hệ phái.

Cung Thủ

Kiếm Sư

Võ Sư

Pháp Sư

Cuồng Long

Sát Thủ

Triệu Hồi Sư

Kiếm Vũ

Thuật Sư

Khí Công Sư

Xạ Thủ

Đấu Sĩ

Hiệu ứng Vũ khí Tử Hoa ở cấp 6.

Dây chuyền Huyền thoại

Bổ sung thêm hiệu ứng mới dành riêng cho Kiếm Sư Ngự Kiếm và Võ Sư Hắc Lang như sau.

Dây chuyền Hắc Linh

Kiếm Sư

Võ Sư

Dây chuyền Hỏa Thần

Kiếm Sư

Võ Sư

Khuyên tai Huyền thoại

Bổ sung thêm hiệu ứng mới dành riêng cho Kiếm Sư Ngự Kiếm và Võ Sư Hắc Lang như sau.

Khuyên tai Ma Thương

Kiếm Sư

Võ Sư

Khuyên tai Thiên Thần

Kiếm Sư

Võ Sư

Nhẫn Huyền thoại

Bổ sung thêm hiệu ứng mới dành riêng cho Kiếm Sư Ngự Kiếm và Võ Sư Hắc Lang như sau.

Nhẫn Ma Cực

Kiếm Sư

Võ Sư

Nhẫn Thái Thần

Kiếm Sư

Võ Sư

Vòng tay Huyền thoại

Bổ sung thêm các loại Vòng tay Huyền thoại mới dành riêng cho Kiếm Sư Ngự Kiếm và Võ Sư Hắc Lang như sau.

Vòng tay Phượng Hoàng

Vòng tay Phượng Hoàng Cấp 1 có thể nhận được thông qua việc mở Rương Vòng tay Tam Thủ Cấp 1 bằng Vòng tay Phượng Hoàng Sơ cấp.

Rương Vòng tay Tam Thủ Cấp 1

Trao đổi Vòng tay Phượng Hoàng Sơ cấp tại Thương gia trao đổi Kangcha

Lưu ý: Rương Vòng tay Thiên Long Mãnh Hổ Cấp 1 ở phiên bản cũ sẽ tự động đổi thành Rương Vòng tay Tam Thủ Cấp 1.

Vòng tay Phượng Hoàng Cấp 10 có thể nhận được thông qua việc tiến hóa từ Vòng tay Mãnh Hổ Cấp 10 hoặc Vòng tay Thiên Long Cấp 10.

Chỉ số Vòng tay Phượng Hoàng Cấp 10 của các hệ phái.

Kiếm Sư

Võ Sư

Vòng tay Phượng Hoàng sẽ có giá nâng cấp giống với Vòng tay Thiên Long và Vòng tay Mãnh Hổ.

Vòng tay Thiên Khôn

Vòng tay Thiên Khôn Cấp 1 có thể nhận được thông qua việc mở Rương Vòng tay Tam Thiên Cấp 1.

Rương Vòng tay Tam Thiên Cấp 1

Lưu ý: Rương Vòng tay Thiên Dương Thiên Trì Cấp 1 ở phiên bản cũ sẽ tự động đổi thành Rương Vòng tay Tam Thiên Cấp 1.

 

Vòng tay Thiên Khôn Cấp 10 có thể nhận được thông qua việc tiến hóa từ Vòng tay Thiên Dương Cấp 10 hoặc Vòng tay Thiên Trì Cấp 10.

Chỉ số Vòng tay Thiên Khôn Cấp 10 của các hệ phái.

Kiếm Sư

Võ Sư

Vòng tay Thiên Khôn sẽ có giá nâng cấp giống với Vòng tay Thiên Dương và Vòng tay Thiên Trì.

Huy hiệu Anh hùng

Bổ sung thêm các loại Huy hiệu Anh hùng mới dành riêng cho Kiếm Sư Ngự Kiếm và Võ Sư Hắc Lang như sau.

Huy hiệu Thủ Ác

Chỉ số Huy hiệu Thủ Ác cho các hệ phái.

Kiếm Sư

Võ Sư

Huy hiệu Tử Xuyên

Chỉ số Huy hiệu Thủ Ác cho các hệ phái.

Kiếm Sư

Võ Sư

Huy hiệu Giao Long

Bổ sung thêm Huy hiệu Giao Long mới dành riêng cho Kiếm Sư Ngự Kiếm và Võ Sư Hắc Lang như sau.

Huy hiệu Giao Long cũng có thể đổi bằng cách sử dụng Huy hiệu Thiện Long hoặc Vệ Long.

Chỉ số Huy hiệu Giao Long cho các hệ phái.

Kiếm Sư

Võ Sư

Huy hiệu Huyền thoại Mộng Hoa, Tử Hoa, Tố Hoa

Huy hiệu Huyền thoại mới, được chia làm 3 loại bao gồm: Huy hiệu Tử Hoa, Huy hiệu Mộng Hoa, Huy hiệu Tố Hoa.

Để nhận được Huy hiệu này, các Võ hiệp có thể trao đổi trực tiếp tại Thương gia trao đổi Jeon Seo Ri hoặc Thương gia trao đổi Hee So Ahn.

Thương gia trao đổi Hee So Ahn

Thương gia trao đổi Jeon Seo Ri

Các Võ hiệp sẽ cần tới những loại nguyên liệu mới như sau.

Cỏ Tử Hoa

Gân Lá Của Ma Nữ Tử Hoa

Đài Hoa Của Ma Nữ Tử Hoa

Mắt Gai Của Ma Nữ Tử Hoa

Các loại nguyên liệu trên có thể nhận được thông qua việc chinh phục Phụ bản Huyền thoại Vườn Xích Mộng.

Riêng đối với Gân Lá Của Ma Nữ Tử Hoa, Mắt Gai Của Ma Nữ Tử Hoa và Đài Hoa Của Ma Nữ Tử Hoa, các Võ hiệp cũng có thể trao đổi trong Thương nhân trao đổi Hee So Ahn bằng cách sử dụng Cỏ Tử Hoa.

Huy hiệu Tử Hoa, Mộng Hoa, Tố Hoa cũng có thể đổi qua lại lẫn nhau.

Chỉ số Huy hiệu Huyền thoại của các hệ phái.

Huy hiệu Tử Hoa

Pháp Sư

Cuồng Long

Sát Thủ

Kiếm Vũ

Thuật Sư

Khí Công Sư

Xạ Thủ

Đấu Sĩ

Cung Thủ

Kiếm Sư

Võ Sư

Triệu Hồi Sư

Huy hiệu Mộng Hoa

Kiếm Sư

Võ Sư

Triệu Hồi Sư

Pháp Sư

Cuồng Long

Sát Thủ

Kiếm Vũ

Thuật Sư

Khí Công Sư

Xạ Thủ

Đấu Sĩ

Cung Thủ

Huy hiệu Tố Hoa

Kiếm Sư

Võ Sư

Thức tỉnh Huy Hiệu Tử Hoa, Mộng Hoa, Tố Hoa

Giống như loại Huy Hiệu Huyền thoại cũ, Huy Hiệu Huyền thoại mới cũng có thể thức tỉnh bằng cách sử dụng Nước thần bí.

Lưu ý:

  • Thức tỉnh Huy hiệu Tử Hoa/Mộng Hoa/Tố Hoa sẽ có Khả năng thất bại.
  • Khi nâng cấp thất bại bằng sẽ có Tích lũy điểm.

Chỉ số cấp thức tỉnh cao nhất của Huy hiệu Tử Hoa/Mộng Hoa/Tố Hoa.

Hồn hiệu Anh hùng

Bổ sung thêm các loại Hồn hiệu Anh hùng mới dành riêng cho Kiếm Sư Ngự Kiếm và Võ Sư Hắc Lang như sau.

Hồn hiệu Giáng Nhật

Chỉ số Hồn hiệu Giáng Nhật cho các hệ phái.

Kiếm Sư

Võ Sư

Hồn hiệu Minh Nguyệt

Chỉ số Hồn hiệu Minh Nguyệt cho các hệ phái.

Kiếm Sư

Võ Sư

Hồn hiệu Hào Hoa

Chỉ số Hồn hiệu Hào Hoa cho các hệ phái.

Kiếm Sư

Võ Sư

Hồn hiệu Tinh Tú

Chỉ số Hồn hiệu Tinh Tú cho các hệ phái.

Kiếm Sư

Võ Sư

Hồn hiệu Đại Thụ

Chỉ số Hồn hiệu Đại Thụ cho các hệ phái.

Kiếm Sư

Võ Sư

Hồn hiệu Đơn Cầm

Chỉ số Hồn hiệu Đơn Cầm cho các hệ phái.

Kiếm Sư

Võ Sư

Hồn hiệu Huyền thoại

Bổ sung thêm các loại Hồn hiệu Huyền thoại mới dành riêng cho Kiếm Sư Ngự Kiếm và Võ Sư Hắc Lang có cách ghép như sau.

Hồn hiệu Hệ phái
Kiếm Sư Võ Sư
Hồn hiệu Vô Bại Minh Nguyệt + Hào Hoa
Hồn hiệu Vô Hoàn Tinh Tú + Hào Hoa
Hồn hiệu Vô Nhiệt Đại Thụ + Trân Mộc Tinh Tú + Đại Thụ
Hồn hiệu Vô Tưởng Tinh Tú + Đại Thụ Tinh Tú + Đơn Cầm
Hồn hiệu Vô Kiện Đại Thụ + Đơn Cầm

Hồn hiệu Vô Bại

Chỉ số Hồn hiệu Vô Bại cho các hệ phái.

Kiếm Sư

Võ Sư

Hồn hiệu Vô Hoàn

Chỉ số Hồn hiệu Vô Hoàn cho các hệ phái.

Kiếm Sư

Võ Sư

Hồn hiệu Vô Nhiệt

Chỉ số Hồn hiệu Vô Nhiệt cho các hệ phái.

Kiếm Sư

Võ Sư

Hồn hiệu Vô Tưởng

Chỉ số Hồn hiệu Vô Tưởng cho các hệ phái.

Kiếm Sư

Võ Sư

Hồn hiệu Vô Kiện

Chỉ số Hồn hiệu Vô Kiện cho các hệ phái.

Kiếm Sư

Võ Sư

Trao đổi Hồn hiệu

Đối với Kiếm Sư và Võ Sư, các loại Hồn hiệu Huyền thoại có thể trao đổi qua lại lẫn nhau.

Các loại Hồn hiệu ghép từ Hồn hiệu Minh Cầm, Hải Cầm, Đơn Cầm

Các loại Hồn hiệu không ghép từ Hồn hiệu Minh Cầm, Hải Cầm, Đơn Cầm

Nguyên liệu để trao đổi giữa các loại Hồn hiệu có thể mua trực tiếp tại mục Biểu Tượng Hồng Môn của Cửa hàng Thương Long với mức giá như sau.

Vệ hồn Tử Hoa

Các Võ hiệp có thể nhận được Vệ hồn Tử Hoa thông qua việc chinh phục Phụ bản Huyền thoại Vườn Xích Mộng hoặc trao đổi tại Thương gia trao đổi Hee So Ahn.

Để có thể trao đổi được, các Võ hiệp sẽ cần tới Cỏ Tử Hoa và thành tựu chinh phục Vườn Xích Mộng cho các mảnh Vệ hồn từ 3 tới 8.

Cỏ Tử Hoa nhận được thông qua các nhiệm vụ liên quan tới Vườn Xích Mộng

Thành tựu mở khóa Vệ hồn Tử Hoa 3, 4, 5

Thành tựu mở khóa Vệ hồn Tử Hoa 6, 7, 8

Chỉ số Vệ hồn Tử Hoa của các hệ phái.

Cung Thủ

Kiếm Vũ

Kiếm Sư

Cuồng Long

Pháp Sư

Xạ Thủ

Võ Sư

Khí Công Sư

Sát Thủ

Triệu Hồi Sư

Thuật Sư

Đấu Sĩ

Giảm giá nâng cấp vũ khí

Vũ khí Vua Quạ

Giảm giá nâng cấp vũ khí Vua Quạ thành như sau.

Giá nâng cấp mới từ Cấp 1 đến Cấp 3 của Vũ khí Vua Quạ

Giá nâng cấp mới từ Cấp 3 đến Cấp 6 của Vũ khí Vua Quạ

Giá nâng cấp mới từ Cấp 6 đến Cấp 9 của Vũ khí Vua Quạ

Vũ khí Vệ Long

Giảm giá nâng cấp vũ khí Vệ Long thành như sau.

Giá nâng cấp mới từ Cấp 1 đến Cấp 3 của Vũ khí Vệ Long

Giá nâng cấp mới từ Cấp 3 đến Cấp 6 của Vũ khí Vệ Long

Giá nâng cấp mới từ Cấp 6 đến Cấp 9 của Vũ khí Vệ Long

Thay đổi về kĩ năng hệ phái

Kiếm Sư

Khí Kiếm

Hỏa Long Trảm (RB):

-Tăng sát thương Hỏa Long Trảm (RB).

-Tăng sát thương khi đang có Hỏa Phượng (V).

Lôi Phạt (4):

-Tăng sát thương đòn đánh đầu tiên.

Khoái Kiếm

Lôi Nguyệt Trảm (RB):

-Tăng sát thương Lôi Nguyệt Trảm (RB).

-Mới: Khi gây chí mạng giảm 1s thời gian hồi Lôi Phạt (4).

-Tăng sát thương khi đang có Triệu Hồi Kiếm (V).

Thập Ma Linh Tụ (C):

-Tăng sát thương Thập Ma Linh Tụ (C)

-Chỉ số cân bằng PvP thay đổi từ 1.0 thành 0.5.

-Chỉ số cân bằng Tiêu Chuẩn thay đổi từ 1.0 thành 0.5.

Cung Thủ

Bình Minh

Tập Kết (3):

-Chỉ số cân bằng PvP thay đổi từ 0.7 thành 1.0.

-Mới: Tạo thêm 15 Cảm Ứng khi tấn công 5 phát trong 1 lần bằng Truy Nã: Tập Kết.

-Sát thương mỗi cộng dồn Đạn Chì (4) tăng từ 2/5/10% thành 5/12/40%.

Đạn Chì (4):

-Chỉ số cân bằng PvP thay đổi từ 0.7 thành 1.0.

-Mới: Tạo thêm 15 Cảm Ứng khi tấn công 5 phát trong 1 lần bằng Truy Nã: Đạn Chì

-Sát thương mỗi cộng dồn Tập Kết (3) tăng từ 2/5/10% thành 5/12/40%.

-Mới: Kẻ địch bị trúng trên 3 phát trong 1 lần bị Đẩy lùi 8m rồi Gục ngã trong 2s.

Đặc tính Bước Chân Linh Hoạt:

-Bỏ hiệu ứng giảm sát thương Công Minh (RB), Công Minh Tối Thượng (RB) và Mũi Tên Nội Lực.

-Mới: Khi đánh trúng Công Minh (RB), Thanh Minh (RB) giảm 0,5s thời gian hồi Gió Đông (Q), Gió Tây (E).

-Mới: Khi đánh trúng Lên Dây (RB) giảm 0,5s thời gian hồi Gió Đông(Q), Gió Tây(E).

Cuồng Phong

Đặc tính Dao Điêu Luyện:

-Phản Đòn (1) thời gian hồi chiêu giảm từ 3s thành 2s.

Quạt Dao (X):

-Tăng phạm vi từ 8m thành 10m.

Đặc tính Bước Chân Linh Hoạt:

-Mới: Gió Lốc, Gió Lốc Tối Thượng (RB) trúng đích giảm 0.2s thời gian hồi của Gió Đông (Q), Gió Tây (E).

-Mới: Bắn Ba Lần (RB) trúng đích giảm 0.2s thời gian hồi của Gió Đông (Q), Gió Tây (E)

Đặc tính Quét Sạch:

-Mới: Ngắm Chính Diện (4) tàng hình trong 3s khi hạ gục kẻ địch.

-Mới: Ngắm Chính Diện (4) Khi đến cấp 2 xuyên phòng thủ, phản đòn.

Hỏa Mù (Tab):

-Mới: Kháng sát thương và hiệu ứng trạng thái trong 1s.

Kiếm Vũ

Phong Vân

Chém Thiên Không (X):

-Thời gian hồi chiêu giảm từ 15s thành 10s.

Tật Phong (V):

-Mới: Tật Phong (V) trở thành kĩ năng mặc định cho mọi Đặc tính.

-Tăng sát thương Tật Phong (V).

-Chỉ số cân bằng PvP thay đổi từ 0.8 thành 0.7.

Đổi vị trí Đặc tính Tật Phong và Mắt Bão và đổi tên Đặc tính Tật Phong thành Cường hóa Tật Phong.

Đặc tính Mắt Bão:

-Tích Xoáy Nước (V) có thể vừa di chuyển vừa sử dụng, tăng tốc 40% trong lúc dùng.

Đặc tính Cường hóa Tật Phong

-Mới: Xóa hiệu ứng Vũ Bão.

-Tăng sát thương Tật Phong (V).

-Mỗi mục tiêu trúng đòn giảm thời gian hồi chiêu Xoáy Kiếm Trừng Phạt (Z) từ 2s thành 3s.

Lôi Quang

Chém Sấm Sét (X):

-Thời gian hồi chiêu giảm từ 15s thành 10s.

Tuyệt Mệnh Trảm (V):

-Thời gian thi triển giảm.

Võ Sư

Băng Vệ (3):

-Mới: Kháng khi nhận đòn đánh đầu tiên.

Xích Hổ

Long Hổ Bạo Chúa (X):

-Thời gian thi triển từ tức thời thành 0.5s.

-Mới: Gây sát thương theo diện rộng trong 4s sau khi thi triển.

Thanh Long

Hồi Phong Cước (X)

-Thời gian hồi chiêu tăng từ 12s thành 45s.

-Mới: Khi sử dụng tăng sát thương chí mạng 20% trong 3s.

Sát Thủ

Vô Linh

Bom Hẹn Giờ (2):

-Xóa bỏ: Không thể làm mới thời gian hồi

Thay thế Chiếm Đoạt (1) thay bằng Xuyên Tâm Kích (RB) trong mục kỹ năng có thể cường hóa.

Sơ Nguyệt Cước (RB):

-Mới: Có thể sử dụng ngay trong Ma Bộ (SS).

Bom Khói Tàng Hình (X):

-Mới: Sau khi sử dụng, bản thân và thành viên tổ đội trong phạm vi sẽ bị nhận hiệu ứng Dễ thấy.

-Xóa: Tự động làm mới thời gian Tàng hình và Kháng sát thương hiệu ứng trạng thái mỗi 0.5s trong vòng 6s đầu.

Đấu Sĩ

Huyết Khí

Nhất Đao Lưỡng Đoạn (4)

-Khi đánh trúng trong trạng thái Áp Đảo áp dụng 3 lần chỉ số Nộ.

Thiên Kiếm

Múa Kiếm (4):

-Khi đánh trúng trong trạng thái Áp Đảo áp dụng 3 lần chỉ số Nộ.

Xạ Thủ

Hỏa Lực

Nổ Thêm (Passive)

-Điều kiện kích hoạt thay đổi từ khi đánh trúng Nổ Bung thành đánh trúng Nổ Bung, Tốc Xạ.

-Tỉ lệ kích hoạt thay đổi từ có khả năng thành chắc chắn.

Phát Súng Thiêu Đốt (4):

-Xóa: Hiệu ứng Lửa mãnh liệt.

Tốc Xạ (F), Tốc Xạ Tối Thượng (F):

-Xóa: Điều kiện sử dụng yêu cầu Lửa mãnh liệt.

-Tăng sát thương Tốc Xạ (F) và Tốc Xạ Tối Thượng (F).

-Chỉ số cân bằng PvP thay đổi từ 1.0 thành 0.5.

Bắn Liên Hoàn (RB), Bắn Liên Hoàn Tối Thượng (RB):

-Tăng sát thương Bắn Liên Hoàn (RB) và Bắn Liên Hoàn Tối Thượng (RB).

-Chỉ số cân bằng PvP thay đổi từ 0.8 thành 0.7.

Nổ Bung (F):

-Tăng sát thương Nổ Bung (F).

-Chỉ số cân bằng PvP thay đổi từ 0.7 thành 0.5.

Ma Đạn

Mộng Tưởng (RB), Mộng Tưởng Tối Thượng (RB):

-Tăng sát thương.

-Chỉ số cân bằng PvP thay đổi từ 1.0 thành 0.9.

Tốc Xạ, Tốc Xạ Tối Thượng (RB):

-Chỉ số cân bằng PvP thay đổi từ 1.0 thành 0.5.

Nhắm Chuẩn Xác (F):

-Chỉ số cân bằng PvP thay đổi từ 1.0 thành 0.8.

Pháp Sư

Băng Hộ Thể (V)

-Mới: Kháng khi nhận đòn đánh đầu tiên.

Siêu Nhiệt

Nổ Hàng Loạt (Passive):

-Khi nổ 5 cộng dồn lực tấn công PvE tăng 15 trong 5s thành tăng 40 trong 10s.

Mưa Sao Băng (Z):

-Chỉ số cân bằng PvP thay đổi từ 0.85 thành 1.5.

Hỏa Khí Thăng Thiên (C):

-Mới: Có thể thi triển ngay lập tức lên kẻ địch đang trong trạng thái Nghiệp Hỏa.

Sơn Hỏa:

-Thời gian hồi chiêu giảm từ 90s thành 60s.

Đặc tính Hỏa Tín:

-Mới: Sơn Hỏa (Z) thêm hiệu ứng Tỏa Nhiệt, trong hiệu ứng Tỏa Nhiệt tăng 100 Lực tấn công và 100 Công Lực

-Xóa: Hiệu ứng Sơn Hỏa

-Sơn Hỏa trong 3s thành trong 12s.

Đặc tính Sơn Hỏa đổi tên thành Cường Hóa Sơn Hỏa.

Đặc tính Cường Hóa Sơn Hỏa:

-Sơn Hỏa (Z) tăng 500 Lực tấn công, 500 Công lực.

-Trong Sơn Hỏa tất cả đòn đánh gây chí mạng.

Đặc tính Hỏa Khí Thăng Thiên đổi tên thành Ngọn Lửa Phán Quyết.

Đặc tính Ngọn Lửa Phán Quyết:

-Hỏa Cầu (X) thi triển 1 lần tức thời, thêm hiệu ứng xấu Nghiệp Hỏa và sát thương cộng thêm cho kẻ địch bị Choáng, Gục Ngã, Hất Ngã, Hất Tung.

-Hỏa Cầu (X) giảm sát thương, chỉ số tiêu chuẩn giảm từ 1.0 xuống 0.8

-Hỏa Thảo (C), Mưa Sao Băng (V) thêm hiệu ứng xấu Nghiệp Hỏa.

Cực Hàn

Vạn Niên Băng (X):

-Thời gian thi triển giảm.

-Mới: Hiệu ứng Băng Hồn Trĩ Hoãn trong 2s khi sử dụng.

Thuật Sư

Đoạn Hồn (X):

-Thời gian thi triển giảm.

Thần Chú

Đặc tính Tiếng Khóc Ma Quỷ:

-Mới: Thêm Kĩ năng Diệt Tuyệt (F)

Thời Không

Pháo Không Gian(RB), Pháo Không Gian Tối Thượng (RB):

-Tăng sát thương cho Pháo Không Gian (RB) và Pháo Không Gian Tối Thượng (RB).

Đặc tính Rạn Nứt Nhanh:

-Mới: Tăng sát thương cho Pháo Không Gian (RB) và Pháo Không Gian Tối Thượng (RB)

Giáng Long Thuật(4), Giáng Long Thuật Tối Thượng (4):

-Thời gian hồi chiêu giảm 3s.

Cuồng Long

Hòa Nộ (Passive):

-Trong hiệu ứng Hòa Nộ giảm sát thương 25% thành 35%.

Hắc Ám

Mãnh Công (Passive):

-Mới: Khi sử dụng Đạp Lửa, Dậm Bão tăng Lực tấn công PvE 75 trong 15s (Cộng dồn 3 lần).

Thái Sơn

Tiến Công (Passive):

-Mới:Khi sử dụng Đạp Lửa, Phân Thiên Địa tăng Lực tấn công PvE 50 trong 15s (Cộng dồn 3 lần).

Bổ Rìu(RB), Bổ Rìu Tối Thượng (RB):

-Tăng sát thương cho Bổ Rìu (RB) và Bổ Rìu Tối Thượng (RB).

-Chỉ số cân bằng PvP thay đổi từ 1.0 thành 0.9.

-Chỉ số cân bằng Tiêu chuẩn thay đổi từ 1.0 thành 0.9.

Khí Công Sư

Tiến Kích Quyền (2):

-Khi sử dụng có 1 cộng dồn Nội Lực

Hồi Thiên Quyền (X)

-Thời gian hồi chiêu giảm còn 18s.

Tuần Hoàn

Băng Luân (F):

-Mới: Điểm Huyệt kẻ địch trong 12s.

-Mới: Kẻ địch đang bị Điểm Huyệt giảm 10% Tốc độ di chuyển.

-Mới: Khi tấn công kẻ địch đang bị Điểm Huyệt nhận Hiệu ứng Khí Phách trong 3s.

-Mới: Trong hiệu ứng Khí Phách Sát thương chí mạng tăng 2.5% (Tối đa 10 Cộng dồn)

Kim Cang

Đế Vương Quyền (F):

-Mới: Điểm Huyệt kẻ địch trong 12s.

-Mới: Kẻ địch đang bị Điểm Huyệt giảm 10% Tốc độ di chuyển.

-Mới: Khi tấn công kẻ địch đang bị Điểm Huyệt nhận Hiệu ứng Khí Phách trong 3s.

-Mới: Trong hiệu ứng Khí Phách Sát thương chí mạng tăng 2.5% (Tối đa 10 Cộng dồn)

Triệu Hồi Sư

Vui Lên Nào! (Z):

-Mới: Mỗi khi hồi phục bằng Vui Lên Nào!, Linh thú tăng 20% Phòng thủ (Tối đa 5 cộng dồn).

Trở Về! (E):

-Thời gian Kháng sát thương và hiệu ứng trạng thái của Triệu Hồi Sư và Linh thú tăng từ 1s thành 1.4s.

Dây Gai (2):

-Mới: Giai đoạn 2 gây thêm sát thương khi dùng trên kẻ địch bị ảnh hưởng bởi Độc Dây Leo.

Tạo Hóa

Ong Bắp Cày (RB):

-Tiêu hao 1 Mật Ngọt và sát thương tăng thêm tương đương lực tấn công thay đổi từ 500% thành 1500%.

Tia Sáng Mặt Trời (RB):

-Trong khi có Bão Hòa, đánh trúng Tia Sáng Mặt Trời (RB) Cấp 1 sát thương tăng thêm tương đương lực tấn công tăng từ 120% thành 200%.

-Trong khi có Bão Hòa, đánh trúng Tia Sáng Mặt Trời (RB) Cấp 2 sát thương tăng thêm tương đương lực tấn công tăng từ 200% thành 700%.

Những tính năng khác

Phụ bản Anh hùng

Xóa bỏ Rương Giáng Sinh Đặc Biệt và Chìa Khóa Giáng Sinh Đặc Biệt.

Rương Giáng Sinh Đặc Biệt

Chìa khóa Giáng Sinh Đặc Biệt

Phụ bản Huyền thoại Điện Hoàng Hôn

-Thần Thú Kết Giới giảm hiệu ứng.

-Viêm Thú sát thương bị làm giảm, giảm hồi phục sinh lực, giảm hiệu ứng.

-Minh Vương Thái Thiên giảm hiệu ứng.

Nhiệm vụ hàng ngày

Bổ sung thêm phần thưởng bao gồm 01 Hồn Tử Hoa và 02 Cỏ Tử Hoa cho Phụ bản Thung Lũng Lôi Âm và Cung Thiên Vũ Hỗn Loạn.

Phụ bản Ngày
Cung Thiên Vũ Hỗn Loạn Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7
Thung Lũng Lôi Âm Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6, Chủ Nhật

Trong phiên bản này, Hồn Thái Thiên và Cánh Thái Thiên sẽ có thể nhận được ở trong những nhiệm vụ hàng ngày của các Phụ bản sau vào những ngày trong tuần.

Phụ bản Ngày
Đền Bão Cát Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6, Chủ Nhật
Thuyền Hải Tặc Bị Nguyền Rủa Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7
Đoàn Quỷ Diện Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật

Thử thách ngày

Bổ sung thêm Xu Sự Kiện Tân Niên vào nhiệm vụ thử thách ngày.

Ngày 3 nhiệm vụ thử thách ngày 5 nhiệm vụ thử thách ngày 7 nhiệm vụ thử thách ngày
Thứ 2 đến Thứ 6 1 1 0
Thứ bảy và Chủ nhật 1 1 1

Thung Lũng Lôi Âm

Khi tham gia chinh phục ở chế độ Khó hoặc Thử Thách có thể nhận được Vảy Hoàng Quy.

Thu thập

Bổ sung thêm các Trang phục mới trong phần Sự kiện.

 -*-