Từ 15.01: Mở bán Nước thần bí và Nước thánh Hồng Môn! - Blade & Soul Vietnam

Từ 15.01: Mở bán Nước thần bí và Nước thánh Hồng Môn!

Xin chào các Võ hiệp,

Nhân dịp ra mắt phiên bản Big Update Thức Tỉnh cùng thử thách mới mang tên Vườn Xích Mộng.

Chúng tôi xin được mở bán Nước thần bí và Nước thánh Hồng Môn để giúp các Võ hiệp chinh phục Vườn Xích Mộng dễ dàng hơn!

Chi tiết xin vui lòng tham khảo bài viết sau đây.

-*-

Thời gian sự kiện

Nước thần bí và Nước thánh Hồng Môn sẽ được mở bán từ ngày 15.01.2020 cho đến hết ngày 31.01.2020.

Chi tiết sự kiện

Các Võ hiệp có thể tìm thấy các vật phẩm trong sự kiện lần này trên Cửa hàng Kim Cương (F9).

Combo Nước thần bí x1

Giá bán: 2,000 Kim Cương

Giới hạn mua: Không

Combo Nước thần bí x5

Giá bán: 7,000 Kim Cương

Giới hạn mua: 10

Combo Nước thần bí x10

Giá bán: 10,000 Kim Cương

Giới hạn mua: 5

Combo Nước thần bí x100

Giá bán: 90,000 Kim Cương

Giới hạn mua: 1

Combo Nước thánh Hồng Môn x1

Giá bán: 4,000 Kim Cương

Giới hạn mua: Không

Combo Nước thánh Hồng Môn x5

Giá bán: 14,000 Kim Cương

Giới hạn mua: 10

Combo Nước thánh Hồng Môn x10

Giá bán: 20,000 Kim Cương

Giới hạn mua: 10

Combo Nước thánh Hồng Môn x100

Giá bán: 180,000 Kim Cương

Giới hạn mua: 1

Rương Nguyên Liệu Sơ Cấp

Giá bán: 10,000 Kim Cương

Giới hạn mua: 1

Rương Nguyên Liệu Cao Cấp

Giá bán: 30,000 Kim Cương

Giới hạn mua: 1

Rương Nguyên Liệu Siêu Cấp

Giá bán: 80,000 Kim Cương

Giới hạn mua: 1

-*-

Các liên kết cần thiết

  • Người chơi có thể nạp Sò và đổi Sò ra Kim Cương tại trang https://napthe.vn/
  • Các trường hợp cần hỗ trợ về vật phẩm và tài khoản, người chơi hãy gửi phiếu hỗ trợ tại trang: https://hotro.garena.vn/